اخبار داخلیگزارش ها

واکنش نماینده ویژه امریکا در رابطه به اما و اگر های «صندوق وجوه افغان»

آریاپرس

تام وست نمایندۀ ویژه امریکا برای افغانستان، امروز در سخنرانی‌ای در مرکز مطالعات استراتیژیک امریکا در واشنگتن داشت، در مورد «اما و اگر های، صندوق وجوه افغان» مواردی را تذکر داد که نشان‌ می‌دهد، دولت‌مداران امریکایی متوجه نگرانی های مردم افغانستان در مورد نحوه مصرف 3.5 ملیارد دالری که قرار است از ذخایر ارزی افغانستان، به نهادی به نام «صندوق وجوه افغان» سپرده شود، هستند.

نگرانی های در مورد نحوه مصرف این پول از آنجا پدید آمده است که دو تن از اعضای هیأت اُمنای «صندوق وجوه افغان» پشتون های اند که رابطه نزدیک با طالبان دارند. انورالحق احدی، رییس حزب افغان ملت و شاه محمد محرابی عضو شورای عالی باک مرکزی افغانستان، نمانیده های افغانستانی این نهاد اند. و از جانب دیگر مواردی که به نام اهداف مصرف این پول، یاد گردیده است، همه مواردی اند که به گونه غیر مستقیم سبب توانمندی طالبان می‌گردند.

تام وست در بخش نخست سخنان خود که به موضوع مشکلات و چالش های اقتصادی افغانستان اختصاص یافته بود، اظهار داشت که «باید صدای افغان های دیگر را نیز در مورد این صندوق شنید.» او هم‌چنان تذکر داد که «هیأت مشاوران این نهاد باید گسترش یابد، افغان های بیشتری باید وارد شوند و به نحوی این نهاد فراگیرتر عمل کند تا از تخصص بیشتر استفاده ببرد.»

تام وست از طالبان به دلیل این که زنان را از حیات سیاسی و اقتصادی کشور کاملاً حذف کرده اند انتقاد کرد و گفت «طالبان که یک طرف قضیه هستند، مسئولانه عمل نمی‌کنند.» او هم‌چنان گفت که طالبان با حذف زنان از عرصۀ سیاست واقتصاد کشور، جلو کار زنان را گرفته اند که می‌توانست ملیارد ها دالر به اقتصاد افغانستان وارد کند.

تام وست در بخش دیگری از سخنانش در مورد وضعیت نظامی افغانستان برخلاف اظهارات قبلی‌اش که در آنها کاملاً موجودیت جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات ضد طالبان را منکر بود، گفت: «مسئله این نیست که آیا جنگ داخلی روی می‌دهد یا نه،‌ بلکه مسئله این است که این جنگی چه زمانی روی می‌دهد.»

نماینده‌ ویژه امریکا برای افغانستان ازجلسه ملا های طالبان که در ماه جون برگزار گردیده بود، انتقاد کرد و اظهار داشت که اعضای آن جلسه به دقت از جانب طالبان دست‌چین شده بودند و نماینده های واقعی مردم در آن شرکت نکرده بود.

در حالی که قبلاً مقام های امریکایی فقط به دلیل رفتار ضد انسانی طالبان نسبت به زنان و دختران این گروه را مورد انتقاد قرار می‌دادند، اظهارات تام وست در مرکز مطالعات استراتیژیک امریکا کاملاً تازه‌گی دارد که نشان می‌دهد مقام های امریکایی در حال تجدید نظر سیاست های شان در قبال طالبان اند.

بدون تردید مقاومت قهرمانانۀ مردم افغانستان، به ویژه بانوان شجاع کشور که با قبول هرنوع تهدید و خطر پرچم آزادی و آزاده‌گی را در خیابان های کابل و سایر شهر های افغانستان کماکان در دست دارند و جوانان سلحشور سرزمین ما که در کوه‌پایه های هندوکش در برابر گروه تروریست طالبان می‌رزمند، در این تغییر سیاست امریکا اثرات خویش را داشته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button