اخبار داخلیگزارش ها

میدان‌هوایی کابل در تیررس نیروهای جبهه مقاومت ملی

آریاپرس

گزارش‌ها از منابع نزدیک به جبهه مقاومت ملی حاکی از حملات موشکی این جبهه بر میدان‌هوایی کابل است. گفته می‌شود، این حملات ساعت 6:40 دقیقۀ شام هفتم حوت 1402 انجام یافت که در اثر آن 4 تن از طالبان تروریست کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در این حمله یک فروند هلی‌کوپتر مربوط به گروه طالبان نیز تخریب گردیده است.

نیروهای جبهه مقاومت ملی ضمن تایید این حمله، در مورد این که از چه نوع موشک در این حمله استفاده صورت گرفته است، چیزی نگفته اند. یک تن از باشنده‌گان کابل که در نزدیکی میدان‌هوایی کابل زنده‌گی می‌کند، در تماس با آریاپرس اظهار داشت که او صدای سه انفجار نیرومند را شام امروز در قسمت غربی میدان‌هوایی کابل که محل پارک هواپیماهای نظامی است، شنیده است.

انجام حملات راکتی بر میدان هوایی کابل نشان‌دهندۀ دسترسی نیروهای جبهه مقاومت ملی به جنگ‌افزارهای ثقیله است که می‌تواند اهدافی را تا چند کیلومتری آماج قرار بدهد.

امان‌الدین، یک تن از افسران قوایی افغانستان در دوره جمهوریت که اینک در مهاجرت بسر می‌برد، در پاسخ به پرسش آریاپرس در مورد نوعیت سلاحی که جبهه مقاومت در این حمله به کار گرفته است، گفت که براساس بررسی اظهارات شاهدان عینی احتمال می‌رود که این حمله از شعاع پنج تا ده کیلومتری میدان‌هوایی کابل صورت گرفته باشد، که این امر نشان می‌دهد که نیروهای جبهه مقاومت خود را به شهرکابل نزدیک کرده اند. او هم‌چنان خاظر شان ساخت حمله‌ای با این دقت باید توسط افراد آموزش دیده و با تجربه صورت گرفته باشد.

آقای امان الدین بدین باور است که اگر جبهه مقاومت بتواند به این حملات خود ادامه بدهد، این به معنای مختل شدن فعالیت‌های میدان‌هوایی کابل خواهد بود که درد سر بزرگی برای طالبان ایجاد می‌کند.

گفته می‌شود با فرارسیدن فصل بهار جبهه مقاومت آماده‌گی راه اندازی حملات بیشتر را بر پایگاه و مواضع طالبان در سراسر سلسله کوه‌های هندوکش دارد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button