اخبار داخلی

موج تازه‌ای از بازداشت ها در پنجشیر؛ 30 تن در یک هفته در بازارک باز داشت شده اند

آریا پرس

‏ بر اساس گزارش منابع محلی در جریان یک هفته گذشته طالبان حدود ۳۰ تن از باشنده های شهرستان بازارک پنجشیر را به ظن همکاری با مقاومت‌گران، و به اتهام داشتن سلاح و عضویت در ساختار های امنیتی یا انتظامی فروپاشیده بازداشت کرده اند.گفته میشود روند بازداشت ها پس از آن شدت و افزایش یافته است که در هفته پسین یک گروه از افراد استخبارات طالبان در شهرستان بازارک و گروه کوچک از مهندسان خارجی فناوری ارتباطات در فرماندهی پلیس پنجشیر، مستقر شدند. افراد استخبارات طالبان که تازه در شهرستان بازارک، موقع گرفته اند،روزانه با فهرستی از باشندگان روستا ها رفته و به دنبال مردان جوان به جستجوی خانه به خانه و بازداشت ساکنان روستا ها می پردازند.

گفتنی ست که این تعداد افراد تنها از مرکز ولایت پنجشیر، و از روستا های مربوط شهرستان بازارک، بازداشت شده اند،در حالیکه بر مبنی گزارش های تا هنوز تایید نا شده تعداد افرادی که در هفته گذشته در سراسر پنجشیر، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده اند، به بیشتر از پنجصد تن میرسد.

به باور آگاهان شنود گفتگو های شهروندان و بازداشت افراد بدون در دست داشتن اسناد و مداخله محکمه در ذیل عنوان نقض حقوق و سلب آزادی های شهروندان قرار گرفته و خلاف قوانین پذیرفته شده ملی و بین المللی میباشد .

نوشته های هم‌سان

Back to top button