افغانستانفرهنگ و ادب

معرفی رساله‌ای واژه‌های مخصوص پنجشیر

آریاپرس

نویسنده و پژوهشگر پرکار کشور، محتر عبدالحفیظ منصور اقدام به جمع‌آوری و تدوین واژه‌ها و اصطلاحات عامیانه‌ای مروج در پنجشیر کرده است. محترم منصور در یادداشتی که در آغاز این رساله نوشته است، انگیزه‌ای این کار خویش را چنین شرح می‌دهد: «تازه متوجه شدم که با سراسری شدن آموزش های رسمی و رسانه‌های جمعی، شماری زیادی از واژه های بومی کمرنگ شده و تعدادی هم از اذهان عامه رو به فراموشی رفته اند. این رویداد تنها به منطقه‌ای که من در آن زندگی می‌کنم تعلق ندارد، بل در سراسر افغانستان/خراسان این تحول را می توان به درستی مشاهده کرد.

از روی تفنن بنا برآن شد، تا شماری از واژه های مروج در پنجشیر را به یاری دوستان جمعبندی بدارم، تا سندی برای آینده ها بوده باشد. در باب ارزش و اهمیت این کار هیچ گونه ارزیابی ندارم، مساله شناسان می توانند در این مورد بسنجند و به داوری بنشینند.»

در این رساله آقای منصور 354 واژه و اصطلاح محلی مروج در پنجشیر را جمع‌آوری کرده است اما به قول خودش چه بسا که تعداد زیادی از واژه‌های بومی پنجشیر هنوز درج این رساله نشده باشند.

مولف این رساله از علاقمندان می‌خواهد تا برای غنامندی هرچه بیشتر این رساله اگر واژه یا اصطلاحی را به حافظه دارند که در این رساله نیامده است، لطفاً آن را به نشانی ناشر یا نویسنده بفرستند تا در نسخه‌های بعدی این رساله به نشر برسند.

با این که بر این رساله اسم واژه‌های مخصوص پنجشیر گذاشته شده است، اما نویسنده در دیباچه‌ای خویش اظهار می‌دارد: «که احتمالاً برخی از این واژه‌ها در سایر مناطق افغانستان و حتا در سایر بخش‌های جغرافیای پهناور زبان پارسی به عین معنا یا با معانی متفاوت کاربرد داشته باشند. دوستان نپندارند که وقتی نوشته‌ام «واژه‌های مخصوص پنجشیر» همه‌ی این واژه‌ها را تنها و تنها به پنجشیر سجل نموده‌ام. نه، چنین نیست. من می‌دانم که این واژه‌ها در سایر بخش‌های افغانستان نیز کاربرد دارند و خرسند می‌شوم که دوستان مرا یاری کنند تا گویش‌ها و معانی کاربردی این واژه‌ها را در سایر مناطق نیز دریابم و درج این رساله نمایم.»

این رساله از جانب آریاپرس با اجازه‌ای مولف به شکل پی دی اف به نشر رسیده است که علاقمندان می‌توانند آن را از لینک زیر دانلود کنند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button