گزارش ها

معاون قول اردوی طالبان در پنحشیر کشته شد

بهروز شادمان

منابع محلی در ولایت قندهار می گویند، معاون قول اردوی البدر طالبان در درگیری های ولایت پنجشیر، کشته شده است.
یک منبع از ولایت قندهار می گوید: ملا عبدالغفار معاون قول اردوی البدری روز جمعه ۲۳ثور در جنگ با نیروهای مقاومت در ولایت پنجشیر، کشته شده است.
ملا عبدالغفار پس از تسلط طالبان نخست قوماندان امنیه ولایت قندهار و بعدتر به عنوان معاون قوماندانی قول اردوی البدر در ولایت قندهار گماشته شد.
گفته می شود که ملا عبدالغفار به خاطر رهبری جنگ از سوی گروه طالبان به پنحشیر رفته بود.

مولوی عبدالغفار محمدی معاون قول اردوی بدری طالبان

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button