اخبار داخلی

لشکرکشی طالبان به خوست و فرنگ و اندراب

آریاپرس

منابع آریاپرس از ولایت بغلان گزارش می‌دهند که در طی دو روز گذشته طالبان صد ها تن از جنگجویان شان را به ولسوالی های اندراب و خوست و فرنگ این ولایت گسیل کرده اند. برخی از این نیرو ها از طریق زمین به این مناطق فرستاده شده اند و تعداد دیگر شان به وسیلۀ چرخبال ها بر فراز قله های کوه ها دیسانت گردیده اند.

گفته می‌شود هدف از این لشکرکشی طالبان، باز پس گیری مناطقی است که در طی روز های گذشته نیرو های جبهه مقاومت ملی توانسته بودند، از طالبان بستانند.

گزارش ها هم‌چنان حاکی از این است که ملایعقوب وزیر دفاع طالبان به اندراب سفر کرده است تا شخضاً از نقل و انتقال نیرو های شان به این مناطق نظارت کند.

چند روز قبل یک نوار صوتی از ملایعقوب در رسانه ها به نشر رسید که او در آن از نیرو های طالبان در اندراب شکایت می‌کرد که محل وظیفه را ترک می‌کنند و درست نمی‌جنگند. آزاد سازی روستا های سچی بالا و پایان در شهرستان خوست و فرنگ، مورد دیگری است که به حیثیت طالبان در مجموع و به ویژه ملایعقوب شدیداً ضربه زده است. طالبان اینک در صدد جبران شکست های شان در این مناطق هستند.

روز گذشته نیرو های طالبان حملات شدیدی را بر سنگر های نیرو های جبهه مقاومت ملی در روستا های سچی بالا و پایین راه اندازی کردند، که با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی شدند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button