گزارش هاویژه بانوان

لت کوب زنان توسط ماموران امر بالمعروف طالبان در کابل

آریاپرس

منابع آریاپرس از کابل می‌گویند عصر امروز طالبان زنان را در شهرک امارات/ شهرک عرب‌ها- قصبه شهر کابل با دُره و زنجیر لت و کوب کردند.
به گفته منابع این ماموران که زنجیر و دُره به دست داشتند، بالای زنان و جوانانی که در پارک شهرک امارات گشت و گذار میکردند، حمله ور شده، همه را با زنجیر و چوب و دره لت کوب کرده، به خانه شان فرستادند.
یکی از باشنده‌گان محل که نخواست از او نامی در این گزارش برده شود به آریاپرس گفت که این ماموران چند روز قبل آمده بودند و به مردم اخطار دادند که ازین به بعد کسی در پارک شهرک گشت و گذار نکند، بخاطر این که سبب ترویج فحشا و بی حیایی می‌شود. با وجود استدلال‌های مردم، آنها به مردم هشدار دادند که اگر گشت و گذار ادامه پیدا کند، با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
او می‌گوید ماموران امر بالمعروف، ضمن این که با وحشت تمام زنان و کودکان را لت کوب کردند، آنها را با الفاظ رکیکی چون زنان بی حیا، زنان مفسد و بی دین و… مخاطب قرار دادند.
دراين شهرک معمول است که پس از چاشت‌ها تا شام، خانواده‌ها با فرزندان شان به پارک می‌برایند و جهت تبدیلی هوا و تفریح، قدم می‌زنند.
در همین حال گزارش‌های دیگری نیز از کابل میرسد که طالبان در هفته اخیر در چندین ساحه زنان و دختران را به خاطر، پوشش نیز لت و کوب کرده اند.
یکی از شاهدین عینی از منطقه گذرگاه چهلستون چشم دید خود را در صفحات اجتماعی چنین بیان می کند؛ امروز در مسیر راه متوجه شدیم که یکی از ماموران امر بالمعروف و نهی از منکر با شلاق دست داشته‌اش، دختری را به دلیل نپوشیدن”جوراب”لت و کوب نمود.
هم‌چنین خبرهایی از اذیت و آزار زنان و دختران در بعضی از دانشگاه ها نیز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این اواخر زنان از نداشتن امنیت در شهر، خیابان و کوچه و بازار از شکایت می‌کنند که بارها مورد خشونت از سوی افراد طالبان قرار گرفته اند. چنانچه چند روز ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که یکی از افراد این گروه دختری را در ملاعام شلاق میزند.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، طالبان در کنار گرفتن حق کار و آموزش، خیلی از آزادی‌ها طبیعی زنان از قبیل رفتن سفر، رفتن به بازار و پارک‌ها و… را نیز از زنان سلب کردند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button