سیاست

قدرت و عزم جبهه مقاومت ملی افغانستان: نگاهی از درون


نیلز گرونووِلد، بنیان‌گذار نهاد صدای قربانیان جنگ افغانستان و تحلیل‌گر اطلاعات منبع آزاد

در اعماق قلب افغانستان، یک نیروی قدرتمندِ مقاومت در حال تقویت و متحد شدن در زیر پرچمی منحصر به فرد از مخالفت با رژیم سرکوبگر طالبان است. این ائتلاف مردان و زنان شجاع که به عنوان جبهه مقاومت ملی شناخته میشود، مظهر روح تسلیم ناپذیر افغانستان است. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود، پسر سرافراز قهرمان جنگ ضد طالبان، به عنوان نگهبان امید در مواجهه با ناملایمات طاقت فرسا، به ویژه در ولایت سرسبز و کوهستانی پنجشیر، در جوار کابل، پایتخت افغانستان، ایستاده است.

هدف جبهه مقاومت ملی

هدف جبهه مقاومت کاملاً روشن است؛ احیای نظام فراگیر و پررونق جمهوریت در افغانستان. قدرت جبهه مقاومت در وحدت آن نهفته است؛ این جبهه ظرفیت گرد آوردن جناح های مختلف ضد طالبان را دارد تا یک جبهه قوی برعلیه رژیم ستمگر طالبان ایجاد کند. از زمانی که طالبان کنترول افغانستان را به دست گرفتند، جبهه مقاومت خاری در چشم آنها بوده است، که حمله‌های استراتژیکی را از پایگاه خود در دره پنجشیر بر علیه طالبان راه اندازی می‌کند. با این حال، مبارزه‌ی جبهه مقاومت مملو از چالش های تاریخی است. تهدیدات فزاینده از سوی دولت اسلامی در خراسان  پیچیدگی
کلی وضعیت را تشدید می‌کند. اما طوری که دیده می‌شود جبهه مقاومت در ماموریت خود برای مقاومت در برابر گروه طالبان و بازپس گیری روح افغانستان ثابت قدم است
.

رهبری و وحدت: قلب جبهه مقاومت

تحت رهبری قوی و آیندهنگر احمد مسعود، جبهه مقاومت [سازمان قوی] و انقلابی باقی می‌ماند. مسعود وارث پرافتخار دودمان مقاومت است و زیرکی استراتژیک او همراه با کاریزمای طبیعی‌اش قلب جبهه مقاومت را تشکیل می‌دهد. مقاومت در برابر طالبان توسط جبهه آزادی افغانستان (AFF) به رهبری سپهبد با تجربه و جوان جنرال یاسین ضیاء، معاون سابق وزیر دفاع افغانستان و رئیس ستاد کل ارتش، بیشتر تقویت می‌شود.  

نگاهی اجمالی به آینده: نقش جبهه مقاومت

 پیش بینی آینده اغلب یک کار مخاطره آمیز است، به ویژه زمانی که به چشم انداز سیاسی ناآرام افغانستان می رسد. با این حال، یک عنصر قطعی به نظر می‌رسد؛ جبهه مقاومت به ایفای نقش محوری در شکل دادن به آینده کشور ادامه خواهد داد. حکومتِ مشت آهنین طالبان ملاهیبت الله آخوندزاده، نماد استبداد آن است، در حال ایجاد شکاف فزاینده در داخل کشور است. با ناکامی طالبان در مبارزه با تروریزم، پیوند مستحکم این گروه با گروه‌های تروریستی، و افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان، نقش جبهه مقاومت به عنوان چراغ امید و مقاومت در برابر گروه طالبان بسیار مهم‌تر می‌شود. 

نتیجه

جبهه مقاومت با ایستاده‌گی در برابر طالبان به عنوان تجسم مقاومت و مبارزه در برابر یک رژیم سرکوب‌گر ایستاده است. رهبرانی مانند احمد مسعود و سپهبد یاسین ضیاء، مظهر امید مردم افغانستان برای آینده‌ی بهتر و آزادتر هستند. در حالی که چالش‌های مهمی در برابر جبهه مقاومت وجود دارد، اما جبهه مقاومت هم‌چنان خستگی‌ناپذیر به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهد تا راه را برای فصل جدیدی در داستان افغانستان هموار کند. همان‌طور که آنها به آینده می نگرند، هدف آنها روشن است – بازگرداندن جمهوری افغانستان
به شکوه سابق و اطمینان از روشن شدن شعله آزادی در قلب هر شهروند افغانستان. 

همان‌گونه جبهه مقاومت در برابر طوفان ایستاده است، به عنوان چراغ امید، روشنایی بخش کسانی است که آرزوی یک افغانستان بهتر را در دل دارند. و [مقاومت‌گران] متحد، زیر پرچم جبهه مقاومت ملی، همیشه آماده برای مقاومت، مبارزه و بازپس گرفتن میهن خود، خواهند بود.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button