ویژه بانوان

فرمان جدید طالبان: دانشگاه‌های خصوصی حق ندارند از دانشجویان دختر امتحان ورودی بگیرند

آریاپرس

گروه طالبان امروز 28 جنوری 2023 طی فرمانی به تمام دانشگاه های خصوصی اعلان کردند که حق ندارند از دختران دانش‌جو امتحان ورود به دانشگاه بگیرند.

طی چند ماه گذشته گروه طالبان گام به گام و بدون توجه به خواست های بانوان کشور و سازمان ها و نهاد های بین‌المللی، محدودیت هایی را در عرصه‌ی فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. آن‌ها نخست آموزش دختران در دانشگاه ها را ممنوع قرار دادند، بعداً کار کردن زنان در موسسات غیردولتی را منع نمودند و اینک به دانشگاه های خصوصی دستور داده اند تا از دختران امتحان کانکور که شرط اساسی برای ورود به دانشگاه ها است، نگیرند.

در فرمان جدید طالبان آمده است که اگر موسسات تحصیلات عالی از این دستور تخطی کنند «با متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد».

طالبان در حالی این فرمان جدید را صادر کرده اند، که در طی هفته های گذشته چندین مقام عالی‌رتبه‌ی سازمان ملل به کابل و قندهار سفر کردند تا با سران این گروه صحبت کنند و آن‌ها را برای صدور اجازه‌ی کار و تحصیل به دختران تشویق کنند. آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل که به تازه‌گی از افغانستان برگشته است، در اظهاراتی گفت: طالبان باید از قرن 13 به قرن 21 آورده شوند. این اظهار نظر خانم آمنه محمد در مورد طالبان نهایت ناامیدی مقام های سازمان ملل را از تغییر در رفتار این گروه نشان می‌دهد.

با این که بسا از کشور های دنیا به شمول امریکا تهدید کرده اند که اگر طالبان در رفتارشان نسبت به زنان تغییر نیاورند، روی‌کردشان را نسبت به این گروه، تغییر خواهند داد، اما تا هنوز هیچ نشانی از تغییر در رفتار این گروه نسبت به زنان مشاهده نمی‌شود.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button