گزارش ها

عبدالحمید مبارز، پیر روشن ضمیر داعی اجل را لبیک گفت

پیام محترم احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود به مناسبت درگذشت عبدالحمید مبارز، نویسنده و یک تن از مبارزان عدالت خواه کشور

محترم عبدالحمید مبارز، شخصیت صمیمی، اندیشمند، پرکار و وطندوست بود. به آنچه میگفت، محکم می‌ایستاد و هیچ‌وقت از اصول خود سرباز نمی‌زد. نامش مصداق راهی بود که عمرش را در آن سپری کرد، مبارز، مبارزه.

در سفر آمرصاحب شهید به اروپا، خانوادهٔ مبارز، پشت مقاومت ایستاد، پس از شهادت آمرصاحب، مرحوم مبارز، پاس همان آشنایی ها را نگهداشت و با یک دیدگاه روشن با فعالیت های پس از مقاومت، همآهنگ بود.
نیک بخاطر دارم که در جلسات متعدد ما، باوجود کهولت سن، قبل از همه خود را میرساند، لبخند میزد، به پای صحبت حاظرین می‌نشست، به سخنان شان گوش می‌داد و هرازگاهی سخنان سنجیده که برخواسته از دانش عمیق شان از شرایط کشور و تجربه‌ی چندین دهه مبارزهٔ سیاسی بود، بیان می‌کرد.

مرحوم مبارز در کنار این که چندن دهه از عمر گران‌بهای خویش را صرف مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر ارادهٔ مردم کرد، ده‌ها کتاب و مقاله نیز نوشته است که همهٔ آنها منحیث منبع الهام برای نسل جدید مبارزان کشور تلقی می‌شوند.

به نیابت از بنیاد مسعود شهید، وفات این شخصیت دانشمند و بزرگوار را به خانوادهٔ شان تسلیت میگوییم و از بارگاه الهی استدعا داریم تا روح این مبارز نیک‌اندیش کشور را خشنود داشته باشد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button