اخبار داخلی

طالبان یکی از اعضای بلند پایه استخبارات خود را در پنجشیر بازداشت کردند

آریاپرس

گزارش ها از پنجشیر حاکی از این است که پس از شکست های سه روز قبلِ طالبان در جنگ با نیرو های جبهه مقاومت در این ولایت، طالبان پشتون اینک بر افراد خود به ویژه آنهایی که از پنجشیر اند، بی‌اعتمادد گردیده اند.

گفته می‌شود دیروز آنها شاه‌من، یک تن از اعضای استخبارات خود را که از روستای کوه منجهور مربوط شهرستان بازارک است، بازداشت کرده اند. شاه من یکی از رهنما های اصلی طالبان برای نقل و انتقال نیرو های آن ها در مناطقی که پایگاه های نیرو های مقاومت در آنجا ها وجود دارند، بود. تا هنوز علت اصلی بازداشت او روشن نیست.

در یک خبر دیگر از پنجشیر آمده است که طالبان تمام 38 تن از افراد خود را که توسط جبهه مقاومت دو روز قبل اسیر گردیده و بعداً رها شده بودند، زندانی ساخته اند. در این میان آنها 11 تن را به اتهام این که جنگ نکرده و تسلیم شده اند شدیداً مورد لت و کوب و شکنجه قرار داده که حال هر 11 تن آنها خیلی وخیم گزارش شده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button