اخبار داخلی

طالبان مرتضی را تیرباران نمودند

آریاپرس

منابع محلی از پنجشیر، گزارش میدهند که امروز یک شنبه 22 جوزا جوانی بنام مرتضی فرزند عبدالحکیم از ساکنان روستای پچغور، ولایت پنجشیر، تیرباران نمودند.

برمبنی گزارش ها مرتضی که بیماری از خلل دماغ رنج می برده است، با دیدن طالبان در جاده منتهی به روستای شان پا به فرار گذاشته و سعی می کند با آنها مقابل نشود، که مورد تیر اندازی طالبان قرار گرفته و کشته می شود.

این در حالیست که در آغاز این هفته سازمان دیده بان حقوق بشر، طالبان را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در پنجشیر،متهم کرد.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button