اخبار داخلی

طالبان به کشتار افراد غیر نظامی ادامه میدهند

فرهاد فرامرز

به ادامه کشتار غیرنظامیان؛ طالبان یک فرد ملکی را در ولسوالی خینج ولایت پنجشیر به قتل رسانده اند

منابع محلی به آریاپرس میگویند طالبان دیروز(چهارشنبه) 9 سنبله/شهریور یک باشنده روستای خارو را از کوه اچمان که در قسمت های بالایی آن روستا موقعیت دارد، گرفتار و سپس او را تیرباران کرده اند.

به گفته منابع آقامحمد صبح دیروز در حالی از سوی طالبان بازداشت شد که به دنبال مواشی اش به کوه رفته بود؛اما طالبان او را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت نخست مورد شکنجه قرار داده و بعدا به قتل رسانده اند. 

گفته میشود امروز مردم محل جسد بی جان او را که جریان آب دریای پنجشیر، آنرا به « پشغور » برده بود ، پیدا کرده اند. منابع می گویند آثار شکنجه شدید در تمام بدن آقا محمد دیده می شود. 

این رویداد در حالی اتفاق می افتد که در دوهفته گذشته چندین رویداد مشابه دیگر در پنحشیر، از جمله کشته شدن یکتن از باشندگان شهرستان دره پنجشیر، بنام خلیل الرحمن و تعدادی از باشندگان ولایات بغلان ، کابل و کاپیسا نیز گزارش شده است

در گزارش جداگانه از پنجشیر، خبر دستگیری دسته جمعی تعدادی از مردان ساکن این ولایت توسط طالبان به آریاپرس مواصلت ورزیده است.

به اساس اظهارات منابع محلی طالبان دیروز نهم شهریور/ سنبله ، در جریان جستجوی خانه به خانه هفت تن از مردان جوان ساکن یکی از روستای های مرکز پنجشیر، را بازداشت نموده و به محل نا معلوم منتقل ساخته اند.

این هفت تن از باشندگان روستای «بادقول» ولایت پنجشیر هستند. به گفته مردم محل این افراد روز گذشته پس از آن‌که به‌دنبال مواشی‌شان به کوه رفته بودند، بازداشت شده‌اند.

مردم محل میگویند که طالبان در ابتدا بر این جوانان تیراندازی کرده‌ و سپس آنها را که غیر مسلح و مشغول چرانیدن رمه بوده اند، دستگیر کرده اند.

ناظران به این باور اند که پس از ورود ملا ذاکر، نماینده ویژه ملا هبت الله به پنجشیر، میزان خشونت طالبان در برابر مردم غیرنظامی بصورت چشمگیر افزایش یافته است.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button