گزارش ها

شیوع فساد در امارت طالبانی

آریاپرس

حاکمان در زمان معزولی، همه شبلی و بایزید شوند
باز چون بر سر عمل آیند، همه با شمر و با یزید شوند

یکی از ایراد های که طالبان، بر رژیم های پسا بن می‌گرفتند، موجودیت بلکه رواج فساد در نهاد دولت و حکومت بود. فساد لجام گسیخته در سال های پایانی رژیم اشرف غنی، به اوج خود رسیده، رسوایی آن بگوش خاص و عام رسیده بود و هیچ نهاد و وزارت و ریاستی در چهار چوب سه قوه دولت از شر فساد در امان نمانده بود. 

وزارت خارجه جمهوریت غنی، نیز با پرونده دیوار 70 متره سفارت افغانستان در واشنگتن که به مبلغ یک میلیون و 825 هزار و 839 دلار ترمیم شده بود، با دیگر وزارت خانه ها در زمینه فساد رقابت می‌کرد. 

پرونده دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن از شمار پرونده های بود که میزان فساد لجام گسیخته شایع در نهاد های دولتی را نشان داد؛ بلکه افشای آن، غارت علنی دارایی های عامه را توسط اطرافیان و نزدیکان غنی، به گونه مستند آشکار کرد.

واگذاری  143 جریب زمین در منطقه ده سبز کابل از قرار هر متر مربع در برابر 167 روپیه به شرکت الکوزی که بدون مزایده و با اعمال نفوذ از سوی شخص غنی، صورت گرفته بود، ثابت می‌ساخت که فساد از راس به قاعده ها و ریشه ها بگونه طبقه بندی شده جریان داشت

هرچند این ها دو نمونه کوچک از انبوه بی شمار پرونده های فساد لجام گسیخته دولت های پسین بود؛ اما امارت طالبان که با بحران مشروعیت در سطح ملی و بین المللی مواجه است و از نظر اقتصادی به مرحله افلاس نزدیک می‌شود، وارد مرحله اپیدمی فساد نیز گشته است.  

خبرگزاری آریا پرس به سندی دست یافته است که نشان میدهد یکی از افراد گروه طالبان بنام مفتی محمد عظیم نورانی که به حیث دبیر سوم سفارت طالبان در ایران به آن کشور رفته است، سه زن و 12 فرزند دارد، و به همین دلیل پیدا کردن منزل رهایشی مناسب برای خانواده دارای  15 عضو، سکرتر سوم سفارت طالبان در ایران به یک چالش مبدل شده است. سفیر طالبان، برای حل مشکل به میان آمده طی نامه رسمی از وزارت خارجه‌ی دولت دی فاکتوی طالبان درخواست بودجه اضافی برای کرایه منزل مفتی محمد عظیم نورانی ، کرده است. 

سکرتر سوم سفارت امارت طالبان که امارت آنها از سوی جامعه جهانی، حتی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است، تنها بابت کرایه منزل ماهانه 2200 دلار امریکایی و بابت کمیشن املاک ماهانه 1100 دلار، بطور مجموعی هرماه 3300  دلار صرف بابت کرایه منزل به جناب مفتی  از جیب مردم گرسنه و فقیر پرداخته می‌شود. 

همانگونه که اشاره شد مبلغ 3300 دلار نا قابل تنها کرایه منزل آقای مفتی محمد عظیم نورانی، می‌باشد و روشن نیست که ایشان ماهانه چه مبلغی بعنوان حقوق و بیمه خانواده و شهریه مکتب 12 فرزند در دانه شان، بدست میارند. 

 این در حالیست که امارت خود خوانده طالبان صد ها هزار نفر کارمندان دولت را که معاش خانواده شان را از راه کار برای دولت تامین می‌کردند، خانه نشین ساخته است و زنان را از کار در ادارات منع نموده و از پرداخت حقوق برای آن عده از کارکنان و کارمندان که ناگزیر اند در اداره های تحت تصرف طالبان کار کنند، عاجز است و رهبری امارت در پاسخ به شکایت مردم از دشواری های اقتصادی می‌گویند ما مسئولیت سیر کردن شکم شما را نداریم . از آنسو اما به یکی از اعضای پایین رتبه گروه طالبان 3300 دلار ماهانه که در یک سال می‌شود 39600 دلار صرف بابت اجاره منزل او می پردازند

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button