اخبار خارجیاخبار داخلی

سخنرانی احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در کنکاش‌گاه بین المللی سدونا در امریکا

آریاپرس

انستیتوت مک‌کین، که از جانب خانواده‌ی سیاست‌مدار فقید امریکایی سناتور مک‌کین ایجاد گردیده است به روزهای پنجم تا هفتم ماه می سال 2023، میزبان کنکاش‌گاه بین المللی سدونا که همه ساله از جانب این نهاد برگزار می‌شود، بود.

در کنکاش‌گاه امسال محترم احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و آقای علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت به نماینده‌گی از افغانستان سخنرانی داشتند.

احمد مسعود در این نشست در مورد «توسعه دموکراسی‌های جهانی و حقوق بشر» صحبت کرد. رهبر جبهه مقاومت ملی در سخنرانی خویش در مورد تهدیدهای رو به رشد تروریزم در افغانستان، وضعیت اسفبار مردم، نقص گسترده‌ی حقوق بشر و استبداد طالبان موارد مشخص و مستندی را برای شرکت کننده‌گان این نشست ارایه کرد.

هم‌چنان آقای علی میثم نظری، در رابطه به دورنمای اهداف و دیدگاه‌های جبهه مقاومت ملی و ایجاد یک افغانستان آزاد، صلح‌آمیز که برخوردار از یک حکومت مشروع و مردم‌سالار باشد، صحبت نمود.

در نشست سدونا تعدادی از رهبران کشورها، سناتورها و اعضای مجلس نماینده‌گان امریکا، مسئولین بلند پایه‌ی دولت امریکا، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کارشناسان و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ شرکت کرده بودند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button