ویژه بانوان

زهرا جویا: تسلیم تاریکی نخواهیم شد

آریاپرس

بنیاد گیتس که توسط بیل گیتس و ملیندا فرینچ گیتس ایجاد گردیده است، جایزه تلاش های فوق العاده برای دست یابی به اهداف توسعوی سازما ملل متحد در سال 2022 را به چهار بانو به شمول خانم زهرا جویا بنیان‌گذار و مسئول خبرگزاری رخشانه داده است.

در بیانیۀ که در ویب سایت بنیاد گیتس نشر گردیده، آمده است که این چهار بانو به دلیل کار و مبارزه خستگی ناپذیر شان برای تحقق اهداف توسعوی سازمان ملل متحد مستتحق این جایزه شاخته شده اند.

بانو زهرا جویا در سخنرانی خود حین تحویل گیری این جایزه گفت: «تسلیم تاریکی نخواهیم شد. مبارزۀ ما ادامه دارد». او هم‌چنان اضافه کرد: «آنچه را زنان افغانستان در طی یک سال گذشته از دست دادند، قابل بیان با واژه ها نیست». او تاکید کرد که مبارزۀ زنان برای دست یابی به حقوق اولیه و اساسی شان چون حق تحصیل و حق داشتن کار تا زمان دست یابی به این حقوق ادامه خواهد داشت.

تقدیر از خانم زهرا جویا بخاطر تلاش و فعالیتش به منظور تامین حقوق زنان افغانستان از جانب بنیاد گیتس مورد استقبال کاربران شبکه های اجتماعی افغانستانی قرار گرفته است.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button