اخبار داخلی

زنان بامیانی معترض را طالبان دستگیر کردند

گروه طالبان امروز ده زن بامیانی را بازداشت کردند، منابع محلی بامیان به خبرنگاران گفته اند که امروز تاریخ 18 حمل ده نفر از بانوان که هفته پیش برنامه طالبان را با پاره کردن بنر این برنامه برهم زده بودند توسط این گروه بازداشت شدند.

از سرنوشت این بانوان تا کنون اطلاعی در دست نیست و همچنان مسوولین محلی طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

هفته پیش قرار بود برنامه در بامیان برگزار شود به خاطر مسدود ماندن ذخایر ارزی بانک مرکزی در امریکا که زنان این ولایت با اعتراض شان بنر این برنامه را پاره کرده و پرچم طالبان را پایین آوردند. در عین حال خواهانم باز گشایی مکاتب دخترانه در این ولایت شدند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button