اخبار داخلی

رهبران ضد طالبان  در نشست انقره: حمایت از جبهه مقاومت ملی و ایجاد نظام غیرمتمرکز پارلمانی در کشور

آریاپرس

منابع آریاپرس از انقره گزارش می‌دهند که رهبران ضد طالبان سه‌شنبه، 27 ماه ثور 1401 (17 می 2022) جلسه‌ای را برای هماهنگ سازی فعالیت های شان در برابر طالبان در شهر انقره مرکز کشور ترکیه برگزار کردند. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان میزبان این نشست بود.

اکثریت رهبران ضد طالبان به شمول مارشال دوستم، استاد محمد محقق، استاد سیاف، فرمانده حضرت علی، عطامحمد نور، میررحمن رحمانی رییس پارلمان، فرمانده الماس، نمایندۀ محمداسماعیل خان، نماینده های صلاح الدین ربانی، خانم عالیه ییلماز، خانم راحله دوستم، خانم معصومه خاوری، نمایندۀ عبدالهادی ارغندیوال رهبر حزب اسلامی افغانستان و وزیر اسبق مالیه، آقای عبداللطیف پدرام به گونۀ حضوری و آقایان محمدیونس قانونی و احمدضیا مسعود به گونۀ آنلاین اشتراک ورزیده بودند. در مجموع گفته می‌شود بیش از چهل تن از شخصیت های سیاسی و نظامی کشور در این جلسه شرکت داشتند.

محترم احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود، در رأس هیأت جبهه مقاومت ملی در این نشست شرکت ورزیده بود.

در آخر این نشست که حدود هفت ساعت دوام کرد، اشتراک کننده‌گان قطعنامۀ را به تصویب رساندند که در آن از ایجاد نظام غیرمتمرکز پارلمانی برای آیندۀ افغانستان صحبت شده است. در قطعنامه از فعالیت های نظامی جبهۀ مقاومت ملی در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، سمنگان، پروان، کاپیسا و سایر مناطق افغانستان به صورت قاطعانه اعلام حمایت صورت گرفته و فرار «اشرف غنی و حلقۀ غدارش» با شدیدترین الفاظ محکوم گردیده است.

در این نشست همچنان تصمیم گرفته شد تا شورای عالی مقاومت ملی که متشکل از 250 نماینده از سرتاسر افغانستان باشد، تشکیل گردد. این شورا بعداً شورای رهبری مقاومت را که متشکل از 25 تن خواهد بود، غرض هماهنگی فعالیت های سیاسی و نظامی برضد گروه طالبان، ایجاد خواهد کرد. ضمناً برای مدیریت بهتر امور، تصمیم اتخاذ گردید تا کمیته های دهگانه ایجاد شوند.

در تمام ساعاتی که نشست جریان داشت، نیرو های پولیس ویژۀ ترکیه امنیت محل برگزاری نشست را گرفته بودند که این خود نشاند‌هندۀ حمایت دولت ترکیه از برگزاری این نشست است.

آگاهان بدین باور اند که با توجه به تلاش های پاکستان برای سبوتاژ این نشست، برگزاری این جلسه در کنار دست‌آورد های نظامی جبهه مقاومت ملی در طی هفته های اخیر، یک دستآورد بزرگ سیاسی در راستای ایجاد وحدت و هماهنگی میان نیرو های ضد طالبان به شمار می‌رود.

خیلی محتمل است که برخی از کشور های منطقه و جهان سیاست های شان را در رابطه به افغانستان با توجه به اجماع سیاسی که اینک به وجود آمده است، مشخص کنند.

در حالی که طالبان خود را آماده می‌سازند تا جلسه‌ای را در کابل با اشتراک برخی از رهبران سیاسی افغانستان برگزار کنند، برگزاری نشست انقره نشاندهندۀ این نکته است که حداقل از میان با نفوذ‌ترین رهبران قومی و سیاسی افغانستان که در نشست انقره شرکت ورزیده و تعهد کردند که برای ایجاد نظام غیرمتمرکز پارلمانی در کشور همه تلاش های خود را هماهنگ بسازند، کسی در نشست کابل شرکت نخواهد ورزید؛ امری که به باور آگاهان به منزوی شدن بیشتر طالبان خواهد انجامید.

نوشته های هم‌سان

یک نظر

Back to top button