اخبار داخلی

درگیری میان برادر مولوی مهدی و ولسوال طالبان در بلخاب؛ چهار نفر کشته شدند

آریاپرس

گزارش ها از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل حاکی از آن است که برخورد های شدید نظامی میان افراد ملا عیسا ولسوال طالبان برای بلخاب و افراد مولوی مهدی بلخابی که به تازه‌گی از صفوف طالبان جدا شده، اتفاق افتاده است.

قرار گزارش ها پس از چاشت روز سه شنبه دهم جوزا، برادر ولسوال طالبان برای بلخاب یک راننده موتر را مورد لت و کوب قرار می‌دهد که در نتیجه برادر مولوی مهدی در حمایت از راننده در برابر ولسوال طالبان دست به سلاح می‌برد. جنگ میان دو طرف آغاز می‌گردد و حدود بیش از چهار ساعت ادامه پیدا می‌کند. گفته می‌شود در طی این درگیری یک تن از افراد ولسوال طالبان و سه تن از افراد مولوی مهدی کشته می‌شوند و سه نفر دیگر زخمی می‌گردند.

https://tyw.ato.mybluehost.me/%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7/

همچنان منابع آریاپرس از ولایت بامیان گزارش می‌دهند که در ولسوالی دره صوف این ولایت جوانی که برادرزادۀ طاهرزهیر، والی اسبق بامیان بود، در برابر طالبان با تعدادی از دوستانش می‌رزمید. حدود دو روز قبل ولسوال طالبان این جوانان را به نام عفو عمومی فریب داده، آنها از کوه ها پایین می‌شوند و به طالبان تسلیم می‌گردند. منبع می‌افزاید که به مجرد تسلیم شدن این افراد، طالبان همۀ شان را زنجیر و زولانه کرده، توسط یک چرخ‌بال به کابل انتقال می‌دهند. تا هنوز از وضعیت این ها در کابل اطلاعی در دست نیست.

آگاهان بدین باور اند، این اخبار نشان‌دهندۀ آغاز شورش ها وقیام های مردمی در برابر حاکمیت طالبان در هزاره‌جات است که اگر این شورش ها سرتاسری گردند، هزاره‌جات پس از شمال‌شرق افغانستان دومین جبهۀ بزرگ بر علیه طالبان خواهد بود که هزینۀ پیش‌برد جنگ آن برای طالبان هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ مالی و لوژستیکی گران تمام خواهد شد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button