اخبار داخلی

درگیری در کارته سخی

آریاپرس

منابع از کابل خبر میدهند که درگیری های شدیدی میان طالبان و گروهی که هویت شان معلوم نیست، در محلۀ کارته سخی کابل به قوع پیوسته است. هنوز هیچ جزییاتی از این درگیری ها در دست نیست، جز این که طالبان تصویری از یکی از افراد شان به نام سید علی حیدر باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر را نشر کرده اند که در جریان این درگیری ها کشته شده است.

در ویدیو های که در شبکه های اجتماعی از این درگیری به نشر رسید، دیده می‌شود طالبان با سلاح های خفیف و سنگین و حتا بمب های که در بشکه های روغن جابجا شده اند، به خانۀ که مخالفین شان در آن قرار دارند، حمله می‌کنند.

طالبان معمولاً در چنین موارد داعش را متهم قضیه قلمداد می‌کنند.

این درگیری در ساحه کارته سخی در حالی اتفاق افتاد که هم‌وطنان اهل تشیع ما، مشغول برگزاری مراسم محرم هستند. ز یارتگاه سخی در کارته سخی یکی از مراکز اصلی برگزاری مراسم محرم در کابل است.

در سال های گذشته هم طالبان و هم داعش حملات خونینی را بر سوگواران حسینی در ماه محرم انجام داده اند.

طالبان به رسانه ها و خبرنگاران اجازۀ نزدیک شدن به محل را ندادند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button