اخبار داخلی

خپلواک ساپی، مدیر مسئول شبکه خبری طلوع نیوز از افغانستان خارج گردید

آریاپرس

خپلواک ساپی، مدیر مسئول شبکه خبری طلوع نیوز با نشر تویتی خبر از خارج شدن خود از افغانستان داده است. آقای ساپی که برای چندین سال مدیریت مسئول طلوع نیوز یکی از مهمترین شبکه های خبری افغانستان را به عهده داشت، در تویتی نوشته است: «من با قلب اندوهگین کابل را ترک کردم. من چندین دهه از عمر خود را وقف پیشرفت و حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان کرده‌ام، اما در طی چند ماه گذشته احساس کردم که دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم.»

طلوع نیوز که زمانی در میان مردم افغانستان به نشر اخبار و راه اندازی برنامه های گفتمان و مباحثه که در آن مهمانان با صراحت لهجه از نابسامانی ها و کم‌کاری های حکومت حرف می‌زدند و انتقاد می‌کردند، مشهور بود، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، موقف خویش را تغییر داده، تلاش می‌کند تا نشراتش سبب تخریش خاطر طالبان نشود. برای همین است که در انتخاب مهمانان، نحوه طرح پرسش ها و گزینش مباحث خیلی محتاطانه عمل می‌کند.

آقای ساپی مشخص نساخته است که علت خارج شدنش از افغانستان فشار های طالبان بر طلوع نیوز بوده است یا او ‌با سعدمحسنی مالک موبی‌گروپ، که طلوع نیوز یکی از رسانه های مربوط به آن است، اختلاف نظر پیدا کرده است. ‎

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button