اخبار داخلی

خبر فوری: طالبان در کمین مرگبار نیرو های مقاومت

آریاپرس

از پنجشیر، گزارش میرسد که حوالی عصر امروز، نیرو های طالبان که به هدف تهاجم بر یکی از پایگاه های کوهی نیرو های مقاومت مستقر در دره “خنچ “ به ارتفاعات آن منطقه بالا رفته بودند، با کمین نیرو های مقاومت برخورده و بالاتر از سی تن تلفات داده اند.

منابع مطلع به آریا پرس گفتند که طالبان پس از برخورد با کمین نیرو های مقاومت و تحمل تلفات ناچار به عقب نشینی شده و در راه فرار به دهکده “پاوات “ هجوم آورده، ساکنان آن دهکده را گروگان گرفته و عده‌یی را با خود برده اند. 

طالبان از روز چهارشنبه 29 ماه ثور (19 می) تا صبح روز پنجشنبه شمار قابل توجهی از نیروی تازه نفس خود را همراه با تجهیزات سنیگن به پنجشیر فرستاده، با استفاده گسترده از چرخبال ها تعداد زیاد این نیرو ها را به ارتفاعات “ آبدره“ و “فراج “ و مناطق بالای دره پنجشیر، دیسانت کرده اند.

پس از این شکست، طالبان اکنون در منطقۀ سفیدچهر اردو زده اند.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button