اخبار داخلی

حملات هوایی طــالبان بر مواضع نیرو های مقاومت

آریاپرس

از پنجشیر، اندراب و خوست وفرنگ گزارش می‌رسد که هواپیما های نظامی مناطقی را در این ساحات بمباردمان کرده اند. گفته می‌شود ساعت ها قبل از بمباردمان هوایی، هواپیما های تجسسی بر فراز این مناطق به پرواز در آمده بود، تا سنگر ها و قرارگاه های نیروی های جبهه مقاومت ملی را شناسایی کند.

بر اساس گزارش منابع محلی هوپیما ها در چند نوبت حملات شان را بر این مناطق آنجام داده اند. برخی ها خبر از حضور پهباد ها نیز در این حملات می‌دهند.

با توجه به این که امریکاییان ادعا کرده بودند که آنها تمام تجهیزات قوای هوایی افغانستان را نابود کرده اند، تا طـالبــان نتوانند از هواپیما های جنگی رژیم فروپاشیده استفاده کنند، احتمال قوی وجود دارد که این حملات توسط قوای هوایی پاکستان صورت گرفته باشند.

در همین حال گزارش های از جابجایی هواپیما های جنگی و پرسونل قوای هوایی پاکستان در پایگاه هوایی شیندند و میدان هوایی خوست (خوست جنوبی) وجود دارد.

چند هفته قبل نیروی های جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر توانسته بودند یک چرخبال طــالبــان را هدف قرار بدهند که مجبور به فرود اضطراری گردید.

نوشته های هم‌سان

Back to top button