اخبار داخلی

حمایت احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی از دختران دانش‌آموز پکتیا

آریاپرس

گزارش ها از ولایت پکتیا حاکی از این است که تعدادی از دختران دانش‌آموز در این ولایت بخاطر مسدود ماندن دروازه های مکاتب شان دست به راه‌پیمایی و اعتراض زده اند.

این دختران که حدود یک هفته قبل با حمایت متنفذین محلی درب های بسته‌ای مکاتب شان را باز کرده، غرض آموزش به مکتب های شان رفتند، صبح روز شنبه، زمانی که می‌خواستند وارد مکاتب خود شوند، با دروازه های بسته و قفل شده روبرو گردیدند. افراد طالبان به آنها اجازۀ داخل شدن به مکاتب شان را نداد.

این دانش‌آموزان در حالی که همه یونیفورم مکتب برتن داشتند، در جاده های شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به راه‌پیمایی پرداختند. آنها در جریان راه‌پیمایی شعار های بخاطر برخورداری شان از حق تحصیل سر می‌دادند.

در همین حال احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان ساعاتی پس از انتشار خبر این راه‌پیمایی، با نشر ویدیوی از دختران معترض در پکتیا به زبان پشتو توییت کرده است و حمایت خویش را از آنها اعلان نموده.

اعتراض دختران در ولایت پکتیا یکی از نخستین اعتراضات مدنی زنان در مناطق عمدتاً پشتون نشین جنوب افغانستان است که خاستگاه اصلی طالبان محسوب می‌گردد.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button