اخبار داخلی

تازه‌ترین دساتیر اداره امر به معروف طالبان

آریاپرس

آریاپرس به مکتوبی دست یافته است که از طرف شعبه حوزه هفتم، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، صادر گردیده است.

در این مکتوب آمده است که به روز های جمعه ساعت 12:30 تمام دکان ها باید مسدود گردیده، دکانداران به مسجد حاضر شوند، ضمناً در این مکتوب دستور داده شده است که امام مسجد باید از نمازگزاران امتحان بگیرد تا مطمین شود که مقتدیان صورت درست اداکردن نماز و خوانش سوره های قرآن شریف را بلد هستند.

در این مکتوب هم‌چنان نشر و پخش موسیقی در مراسم خوشی (عروسی و شیرینی خوری ها) ممنوع گردیده و به دکان های که ظروف کرایه می‌دهند، دستور داده شده است تا از دادن ظروف کرایی به محافلی که در آن ساز موجود باشد، خودداری ورزند.

اداره امر به معروف طالبان در حالی این دستورنامه را صادر کرده است که در بسا موارد ویدیو های از طالبان در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است که نمی‌توانند قرآن شریف را درست بخوانند. در یکی از این ویدیو ها سراج الدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان و رییس شبکۀ تروریستی مخوف حقانی، آیاتی از کلام الله مجید را نادرست به خوانش می‌گیرد.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button