اخبار داخلی

بزرگداشت از هفته شهید و بیست و یکمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور توسط بانوان در کابل

آریاپرس

هفته شهید که مصادف است به سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور، احمد شاه مسعود ام‌سال در حالی بزرگ‌داشت می‌شود که گروه تروریستی حاکم بر کشور شدیداً مخالفت خود را با قهرمان ملی و نماد های مربوط به او نشان داده اند. از جمله می‌توان از توهین و بی حرمتی به مقبره این بزرگ‌مرد، که نه تنها امری خلاف دساتیر دین مبین اسلام در ارتباط به حرمت قبور است، بلکه خلاف عرف و عنعنات جامعۀ ما نیز می‌باشد، تا برداشتن تصاویرش از مکان های مشخصی در کابل یاد کرد.

شهروندان افغانستان که در بیرون از کشور زیست می‌کنند، و دوستداران آمرصاحب در اکثر کشور ها با برگزاری مراسم و محافلی از هفتۀ شهید تجلیل کردند یا می‌کنند. چنانچه روز گذشته در پارلمان انگلستان برنامۀ ویژه‌ای به این مناسبت دایر شده بود. هم‌چنان قرار است در روزهای آینده تظاهرات خیابانی، کنفرانس های حضوری و آنلاین در رسانه های اجتماعی در کشور های اروپایی، امریکا و کانادا بدین مناسبت برگزار گردد. 

اما در کابل پایتخت کشور از این روز بانوان دلیر و شجاع به شکل متفاوتی تجلیل کردند. این بانوان با شهامت در روز روشن تصاویر مسعود بزرگ را در دیوار های شهر نصب کرده و شعار های مرتبط به این روز را نوشته اند.

ویدیو و تصاویری که بدست رسانه ها رسیده است نشان می‌دهد که حتا این بانوان پرچم مقاومت را نیز با خود حمل می‌کنند.

در شرایطی که طالبان کوچک‌ترین حرکت مخالف میل شان را با میل تفنگ پاسخ می‌دهند، این کار بانوان نهایت شجاعت و دلیری بوده که نشان‌دهندۀ عشق و علاقۀ وافر مردم به قهرمان شان است تا آنجا که حاضر هستند برای گرامی داشت از او فداکاری های بزرگی انجام بدهند.

بنیاد شهید احمدشاه مسعود، شعار امسال برای برنامه های بزرگداشت از هفته شهید، سخنی از آمرصاحب را انتخاب کرده است که زمانی گفته بود: باشیم یا نباشیم، مقاومت ادامه دارد. 

نوشته های هم‌سان

Back to top button