سیاست

با امریکایی ها دشمنی نه، بلکه دوستی هم داشتید!

م. سالک

خلیفه صاحب حقانی! از قبل می دانستیم که دشمنی شما با امریکا نه، بلکه با اسلام، مردم و اقوام شریف افغانستان بوده و است.

انگیزه و هدف تشکیل تحریک وحشت و بربریت شما در سال ۱۹۹۶ میلادی فقط و فقط برای بر اندازی اولین حکومت اسلامی در تاریخ افغانستان، به رهبری پروفیسور استاد برهان الدین ربانی بودکه در آن وقت، نه از حضور امریکا در کشور خبری بود و نه هم از فعالیت ناتو اثری، با آنهم این شما این بودید حکومتی را شکست قشون سرخ و رهایی جهان از شر کمونیرم  را در افتخاراتش ثبت داشت، به دستور باداران خارجی و همسایه ناخلف مان سرنگون ساخته، خانه، کاشانه، سبزه زار ها و اشجار این وطن را آتش زده، مردم افغانستان را در یک چهار دیواری مطلق جهالت نگهداشته زمینه لشکر کشی امریکا به کشور را فراهم ساختید که ثبت اوراق تاریخ است.

پس از سال ۲۰۰۱ هم دوستی و ارادت شما نسبت به امریکایی ها یک امر مشهور بود، چون کمتر واقع می شد تا یک امریکایی از سوی شما هدف قرار گرفته کشته شود، اما بر عکس شما در ۲۰ سال گذشته، دریور، کارمند دولت، معلم، دکاندار، ژورنالیست و هر آن کسی را که خواستید، خیلی بی رحمانه و وحشیانه سلاخی کرده هراز گاهی نه به مسجد رحم کردید، نه به شفاخانه، نه به نوزاد و خانم حامله .

از مراکز آموزشی گرفته، تا دانشگاه، شفاخانه، شهر و بازار، وسایط حمل و نقل شهری و همه را خیلی وحشیانه منفجر ساخته، از جاری شدن خون هم‌وطن مسلمان تان لذت برده به زود ترین فرصت ممکن از طریق رسانه های بین المللی مسئولیت جنایت تان را با افتخار پذیرفته بر آن جهاد نام گذاشتید.

در نهایت پس مذاکرات صلح دوحه شما با تمام قدرت و توان امنیت برادران امریکایی تان را گرفته، اما بر عکس هزاران برادر مومن و مسلمان مان را بی رحمانه سلاخی کرده، ولی با برادرن امریکایی تان چه صمیمانه، شانه به شانه در فرودگاه کابل روند تخلیه برادران خارجی تان را موفقانه به پایان رساندید. اما افسر و سرباز هموطن و مسلمان کشور را بی رحمانه تیر باران کردید.

از همین‌رو پیامد مبارزه‌ی وحشیانه و حاکمیت جهل شما برای مردم افغانستان، فقر و بیکاری، بیزاری از دین، ترجیع دادن تابعیت کشور های کفری و نه گفتن به زنده گی در جغرافیای تحت حاکمیت شماست.

افزون بر این خالی شدن مساجد از نماز گزاران، تحقیر و توهین شدن مان در سطح جهان، منفی جلوه دادن اسلام عزیز با عمل‌کرد های غیر اسلامی و انسانی شما و ده ها مورد منفی دیگر.

 در نهایت پروردگار عالمیان پس از حضور منفور و قدم های نحس و خشک شما در جغرافیای به نام افغانستان، خیر و برکت را از زمین و رحمت را از آسمان در قلمرو تحت حاکمیت شما برداشت.

هنوز هم با بی شرمی تمام لشکر جهل و ظلمت شما با قساوت  تمام بی گناهان را در پنجشیر و اندراب به رگبار می بندند.

خلص سخن این‌که قصه جهاد تان را همین اظهارات اخیر خلیفه صاحب  با شبکه خبری سی ان ان مفت ساخت، ولی بی تردید اعترافات  وحشت ناک‌تر از این نیز از سوی شما را شاهد خواهیم بود.

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button