اخبار خارجی

ایمانویل مکرون برای بار دوم رییس جمهور فرانسه شد

آریاپرس

دور دوم انتخابات فرانسه که امروز برگزار گردید با پیروزی ایمانویل مکرون، رییس جمهور برحال و شکست مارین لوپن، رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه یک حزب راست‌گرای افراطی است، به پایان رسید. براساس گزارش رسانه ها مکرون در این دور انتخابات 58 درصد آرا را از آن خود کرد، در حالی که خانم لوپن 42 درصد رای گرفته بود.

پیروزی آقای مکرون در این انتخابات از این نظر که این پیروزی نشان‌دهندۀ فاصله گرفتن فرانسوی ها از راست افراطی است، حایز اهمیت می‌باشد. درحالی که جریان های راست‌گرای پوپولیست در بسا از کشور های دنیا در حال قدرت گرفتن هستند، شکست خانم لوپن از مکرون که سیاستمداری لیبرال دموکرات است، به مثابۀ شکست گرایش های راست افراطی در فرانسه تلقی می‌‌گردد که بدون شک بر اروپا و بسا کشور های دیگر تاثیر خواهد داشت.

در سال 2021 زمانی که جناب احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان غرض افتتاح گذری در پاریس به نام قهرمان ملی افغانستان، شهید احمدشاه مسعود، به پاریس سفرکرده بود، با آقای مکرون دیدار و ملاقات داشت.

نوشته های هم‌سان

Back to top button