اخبار داخلی

انفجار در نشست بزرگ طالبان در قندهار

آریاپرس

منابع از شهر قندهار خبر می دهند که انفجاری در محل برگزاری جلسۀ بزرگ طالبان در این شهر رخ داده است.

براساس اظهارات یک منبع حدود 40 تن از شرکت کننده گان این جلسه کشته و تعدادی هم زخمی گردیده اند. برخی منابع از کشته شد 100 نفر در این انفجار خبر می دهند.

طالبان پس از کشته شد ایمن الظواهری و تیره‌گی روابط شان با امریکا این جلسه را برگزار کرده اند تا در مورد برنامه ها و سیاست های آیندۀ نظام شان بحث کنند.

گفته می‌شود یکی از موارد مورد بحث در این نشست که حدود سه هزار تن از اعضای طالبان در آن شرکت کرده است، انتقال مرکز سیاسی کشور از کابل به قندهار است.

طالبان تا هنوز در مورد این انفجار اظهار نظر نکرده و هیچ گروهی هم مسئولیت آن را به دوش نگرفته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button