گزارش ها

اعلامیه شورای انسجام سیاسی تاجیکان در پیوند به نسل کشی تاجیکان توسط طالبان در خراسان/افغانستان

یادداشت آریاپرس: شورای انسجام سیاسی تاجیکان اعلامیه‌ی زیرا در پیوند به حوادث اخیر در اندراب، پنجشیر و خوست و فرنگ که طالبان در این مناطق مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی گردیده اند، غرض نشر به آریاپرس فرستاده است. آریاپرس بنا بر تعهدی که به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دارد، اعلامیه‌ی متذکره را به نشر می‌رساند.

متن اعلامیه

سلطه‌ی طالبان محصول تروریزم است. این حاکمیت پاداشی‌ست از سوی کشورهای ذیدخل در افغانستان که در بدل ۳۰ سال کشتار، قتل عام و نسل‌کشی توسط این گروه در پانزدهم اگست ۲۰۲۱ به آنها داده شد.

خبرهای نگران‌کننده از داخل کشور می‌رساند که طالبان یک بار دیگر و مطابق سرشت و منطق وجودی‌شان به محاکمات صحرایی، قتل‌ عام و نسل‌کشی قومی در مناطق تاجیکان به ویژه در پنحشیر، اندراب و نقاطی از ولایت تخار دست زده و این روند جنایت‌بار همچنان جاریست.

آن‌چه درین شب و روز طالبان در مناطق تاجیکان انجام می‌دهند، برمبنای تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی مصداق بارز نسل‌‌کشی، پاکسازی قومی، تجاوز به سرزمین‌ها و جوامع اقوام بومی و اشغال و سرزمین‌های شان است. طالبان از جایگاه یک سازمان تروریستی تمامی موازین حقوق بشر را از ماده اول تا ماده سی‌ام یک به یک و با تمام اجزای آن نقض کرده و در تقابل و مخالفت مطلق با آن عمل می‌کنند.

عدم موضعگیری علنی و موثر جهان در برابر این کشتارهای هولناک، و نقض قوانین بشری پرسش برانگیز است. از آنجا که تسلط این گروه تروریستی در افغانستان حاصل تبانی یکرشته گروه های داخلی و منابع خارجی است، باید انگشت اتهام را به سوی تمام آنانی که انبارهای سلاح را طی توافق به تروریست های طالب واگذار کردند، دراز کرد و پرسید؛ چه معیاری انسانی و قانونی به شما این اجازه را داد تا سرنوشت۳۵ ملیون انسان را به دست مشتی روانی و مست گذاشته و آنهمه سلاح و وسایل کشتار را نیز به آنها تسلیم بدارید؟ جهان باید مسوولیت اش را در قبال ‌ این کشتارها بپذیرد.

ما با دلایل و شواهد محکم تاریخی و عینی معتقدیم کشتارهای امروز بر مبنای یک روایت تاریخی تمامیت‌خواهانه صورت می‌گیرد. در یک و نیم قرن اخیر، حاکمیت های پشتون در افغانستان با طرح داعیه ی غیر مشروع حاکمیت تک قومی، پیوسته از ابزارهای کشتار و خشونت علیه ساکنان اصلی این سرزمین استفاده کرده اند. طالبان به صورت مشخص نماینده ی این روایت تمامیتخواهانه است. اقدام طالبان در کشتار وسیع غیرپشتون‌ها، به خصوص نسل کشی تاجیک‌ها و هزاره ها، با توافق و هدف‌گذاری اکثریت رهبران و نخبه‌گان پشتون انجام میشود. باید از اکثریت قاطع الیت پشتون که برای برگشتاندن گروه تروریستی طالبان به قدرت از هر ابزاری استفاده کردند، پرسید؛ آیا تاریخ روایت تمامیتخواهانه‌ی تان که در صد و پنجاه سال گذشته در راستای حفظ حاکمیت استبدادی تک قومی عمل کرده و پیوسته منجر به کشتارهای هولناک جمعی شده، شما را به هدف‌تان که تامین حاکمیت تک‌قومی درین کشور است، رسانده است؟ در حالی که پاسخ تا ابد منفی خواهد بود،‌ آیا زمان آن نرسیده تا از بدویت مبتنی بر قانون جنگل بدرآمده و الگوهای همزیستی انسان معاصر را احترام بگذارید؟

شورای انسجام سیاسی تاجیکان، از همه نیروهای نظامی و سیاسی و به ویژه جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌خواهد که برای دفاع از مردم کشور با هرچه در توان دارند، ایستادگی کنند و برای گسترش جبهات دفاع از مردم به بسیج سراسری مردم کشور در صفوف نظامی بپردازند. طالبان نیروی سیاسی نیستند و اینها سنان نیزه‌یی اند که هم از سوی دست‌های اهریمنی بیرونی و هم از سوی الیت بیمار قومی حمایت می‌شوند. در بیست سال گذشته این الیت جنایت‌اندیش و تمامیت‌خواه تمامی تلاش‌های مردم و جامعه بین‌المللی را در جهت همان اهداف شومی مصرف و هدر کردند که امروز طالب آن را با قوه قهریه پیاده می‌کند. پس نیروهای نظامی و سیاسی فعال نباید به دفع‌الوقت، مسامحه و روزگذرانی ذلت‌بار رو آورده و از پرداختن به اصل قضیه قومی در کشور چشم بپوشند.

هر کودک تیرباران شده وجدان بشریت را به چالش میکشد تا همه از خود بپرسند، آیا پنهان شدن پشت نقابهای سیاسی و بازی های استخباراتی، سکوت ما را در برابر این فاجعه ی بزرگ انسانی توجیه میکند؟

شورای انسجام سیاسی تاجیکان با آگاهی از قاعده‌ی کشتارهای هولناک جاری توسط طالبان و تحمیل الگوهای اسارت بار بدوی بر جامعه‌ی افغانستان و طرح وحشتناک این گروه برای مراحل بعدی کشتار، همه منابع حقوق بشری و دولت های جهان را هشدار می‌دهد تا در قبال این فاجعه بی‌طرف باقی نمانند.

شورای انسجام سیاسی تاجیکان از همتباران خود، از مردمان عدالت‌خواه سایر اقوام کشور، کشورهای ذینفع، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد به تراژیدی و فاجعه سیاسی که در حال تکوین است، توجه نموده با هرچه در توان دارند، از آن جلوگیری کنند.

پیام ما به آحاد و اقشار جامعه تاجیک و سازما‌ن‌های سیاسی و نظامی موثر در کشور اینست تا به اصل ماجرایی که در کشور ما در حال روی‌دادن است، توجه داشته و تمام وسایل، امکانات، ظرفیت‌ها و توجه خود را درین نکته متمرکز بسازند که نسل نیرویی از جهنم در یک دسیسه جهانی به فکر تباهی مردم ما اند. هیچ بهانه‌یی، هیچ دلیلی و هیچ توجیهی نباید مانع از اتحاد، بسیج و یافتن راه‌های عملی مردم مان برای جلوگیری از این فاجعه که طالبان مجری آن بوده و هستی مان را تهدید می‌کنند، گردد.

و السلام،

دارالانشای شورای انسجام سیاسی تاجیکان

سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نوشته های هم‌سان

Back to top button