اخبار داخلیگزارش ها

استراتیژی نظامی طالبان در شمال: جنگ های کوچک؛ اما معطوف به اهداف مشخص تا پیش از فرارسیدن بهار

آریاپرس

منابع آریاپرس در اندراب، پنجشیر و خوست و فرنگ گزارش می‌دهند که طالبان در صدد راه اندازی عملیات های نظامی کوچک که معطوف به اهداف خاصی برای از بین بردن نیرو های مقاومت در این مناطق است، اند. جبهات فرمانده بریالی سنگین در خوست و فرنگ از حدود یک ماه بدین طرف تحت فشار شدید نظامی قرار دارد، تا آنجا که طالبان حتا برای مجبور ساختن مقاومتگران به تسلیمی دست به آزار و اذیت افراد ملکی زده و اقارب برخی از مقاومتگران را اسیر گرفته اند. به قول باشنده‌گان محل طالبان در این مناطق دست به تلاشی خانه ها نیز زده اند.
در اندراب چرخبال های طالبان اقدام به آتش باری بر سنگر های نیرو های مقاومت کرده اند که به گفته منابع تلفات و خساراتی در پی نداشت. دلیل این که حملات هوایی تلفات نداشت، به قول مقاومت‌گران این است که خلبان های این چرخ‌بال ها نظامیان پاکستانی اند که به اراضی شمال کشور آشنایی ندارند و سنگر ها و قرارگاه های مقاومت‌گران در نقشه های آنها هنوز نشانی نشده است، لذا برای شان دشوار است که بتوانند حملات دقیقی را برنامه ریزی و اجرا کنند. در پنجشیر نیز دو روز قبل نبرد های شدیدی در ولسوالی آبشار و برخی مناطق دیگر بوقوع پیوست که به قول شاهدان عینی نیرو های طالبان در این نبرد ها متحمل تلفاتی شده اند.
گفته می‌شود که شبکه های مخابراتی در مناطق خوست و فرنگ از جانب طالبان قطع گردیده است تا تماس های قرارگاه های مقاومت را اخلال کنند.
این گزارش ها در حالی پخش می‌شوند که به قول آگاهان نظامی با رسیدن فصل بهار نیرو های مقاومت احتمالاً دست به تحرکاتی وسیعی در شمال، مناطق مرکزی و غرب افغانستان بزنند. آگاهان نظامی بدین باور اند که طالبان با راه اندازی این عملیات های کوچک اما معطوف به اهداف خاص در صدد تضعیف و یا نابودی نیرو های مقاومت در این مناطق قبل از فرا رسید بهار اند.
حدود یک هفته قبل قاری فصیح الدین رییس ستاد ارتش طالبان در تویتی ادعا کرده بود که حدود ده هزار نیرو نظامی سرتاپا مسلح که مجهز با چندین کندک استشهادی (انتحاری های تروریست) اند، در شمال‌شرق افغانستان جابجا شده است. احتمالاً این نیرو ها به علت تشدید تحرکات نیرو های جبهه مقاومت در آن مناطق، به شمال‌شرق کشور گسیل شده اند تا بتوانند مناطق تحت حاکمیت نیرو های مقاومت را اشغال کرده، نیرو های نظامی جبهه مقاومت ملی را پراگنده بسازند.
یکی از فرماندهان جبهه مقاومت در این مناطق که طی یک ماه گذشته شدیدترین حملات طالبان را دفع کرده است، می‌گوید که مقاومت‌گران با روحیه خیلی بلند به نبرد می‌پردازند و از آنجایی که در گروه های کوچک و متحرک تقسیم شده اند، پیدا کردن آنها به دشمن کاریست دشوار. ابتکار عمل در میدان جنگ عملاً در دست نیرو های مقاومت است.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button