گزارش ها

احمدمسعود: مردم افغانستان حق دارند در برابر بی‌عدالتی و ظلم مبارزه کنند

کاوه آهنگر

محترم احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت، ملی، در گفتگوی ویژه با تلویزیون فارسی بی بی سی، در رابطه به جبهه مقاومت، اهداف، برنامه ها و سیاست های این جبهه صحبت کرد. این گفتگو به دلیل این که بسا از موضوعات در آن با جزییات مورد بحث قرار گرفتند، با اهمیت می‌باشد.

در آغازین لحظات گفتگو، آقای داوود قاری‌زاده که الحق یکی از خبرنگاران کارکشتۀ افغانستانی است، با طرح پرسش های چالش برانگیز، خواست کنترول گفتگو را به دست بگیرد. وقتی احمدمسعود از دست آورد های یک سال گذشتۀ جبهۀ مقاومت در عرصه های سیاسی و نظامی اظهار رضاییت کرد، قاری‌زاده، به جدیت پرسید که در عرصه نظامی چی دست‎‌آوردی داشته اید؟ رهبر جبهه مقاومت ملی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت که عبور از زمستان سرد در قله های هندوکش و گسترش جبهات مقاومت از جمله دست‌آورد های نظامی ما است.

اعتماد به نفس و استدلال های محکم و منطقی او سبب گردیده بود تا بر جریان گفتگو تسلط عام داشته باشد و گفتگو ها را بکشاند به مسیری که خود خواسته است.

آقای قاری‌زاده در بخش دیگری از مصاحبه از او پرسید که آیا تا حال جغرافیایی از نزد طالبان دوباره گرفته شده است؟

آقای مسعود در پاسخ اظهار داشت که آزادسازی مناطق از نزد طالبان در برنامه های نظامی یک سال گذشتۀ مقاومت نبوده است. او اضافه کرد که جبهه مقاومت جریانی است که ازصفر و با اندک‌ترین امکانات ایجاد گردیده است.

یکی از مواردی که آقای قاری‌زاده بار بار به آن اشاره کرد موضوع حمایت های خارجی از جبهه مقاومت ملی بود. قاری‌زاده با استناد به سخنان مقام های غربی از جمله مقام های امریکایی، انگلیسی و فرانسوی، گفت که تمام این کشور ها مخالف هر‌نوع مبارزۀ نظامی برای سرنگونی حاکمیت طالبان هستند، در همچو شرایطی شما چگونه می‌توانید به مقاومت و مبارزۀ تان ادامه بدهید. قاری‌زاده هم‌چنان از سیاست های روسیه، ایران و چین که هرسه کشور روابط خوبی با طالبان دارند، یاد کرد.

احمدمسعود به این بخش از پرسش های خبرنگار بی بی سی، پاسخ های را داد که در خور یک سیاست‌مدار و رهبر مستقل و آزاد است. او با صراحت گفت که ما انتخاب آنها را برای عدم حمایت از راه حل نظامی مشکل افغانستان احترام می‌کنیم، اما مردم افغانستان حق دارند تا برعلیه ظلم و استبداد مبارزه کنند. نمی‌شود که وقتی امریکا و متحدین غربی آنها با تروریزم مبارزه می‌کنند، این مبارزه برحق است و وقتی آنها با طالبان تفاهم می‌کنند، و در حالی که هیچ تغییری در رفتار طالبان به وجود نیامده است، مبارزۀ مردم افغانستان برعلیه این گروه ناحق پنداشته شود.  

احمدمسعود، با صراحت بیان داشت که تا وقتی که طالبان به این نتیجه نرسند که راه حل مشکل افغانستان، مذاکره و گفتگو است، به مقاومت و مبارزۀ خود ادامه می‌دهیم.

او در پاسخ به این پرسش که امکاناتِ تجهیز و تمویل نیروهای خود را از کجا به دست می‌آورد، گفت که انگیزۀ مردم برای مقابله و ایستاده‌گی در برابر استبداد و ظلم، بالاتر از هر امکاناتی برای جبهه مقاومت کمک کرده است. مردم ظلم طالب را قبول ندارند و برای همین است که در برابر آن اقدام به مبارزه کرده اند.

او در ادامه گفت که دنیا اگر به ما کمک بکند یا نکند، کشور های منطقه اگر کمک بکنند، یا نکنند، ما به مبارزۀ خود تا زمان تحقق عدالت ادامه خواهیم داد. او همانند پدر بزرگوارش، قهرمان ملی افغانستان، شهید احمدشاه مسعود، به کشور های منطقه و دنیا هشدار داد که اگر به معضل افغانستان توجه جدی نکنند، دیر یا زود این مشکل دامنگیر آنها نیز خواهد شد.

احمدمسعود با زیرکی یک سیاست‌مدار کارکشته، به کشور های دنیا و منطقه تذکر داد که مردم افغانستان، دیر یا زود، پیروز می‌شوند، اما این روز های سخت را به خاطر خواهند داشت و این که در این شرایط دشوار چه کسانی کنار آنها ایستاد شدند را نیز به حافظه خواهند سپرد.

او همچنان به کشور های دنیا هشدار داد که هر کشوری که حاکمیت طالبان بر افغانستان را به رسمیت بشناسد، در رابطه به جنایات و ظلم و ستمی که آنها نسبت به مردم افغانستان روا می‌دارند، مسئول خواهد بود.

احمدمسعود با تأکید اضافه کرد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بهشت امن گروه های افراطی و تروریستان بین المللی مبدل شده است. او اظهار داشت که کندز همین اکنون به مرکز اصلی داعش مبدل گردیده است، از هرات و بادغیس شروع تا سمنگان و بدخشان گروه های افراطی و تروریستان خارجی در تمام این ساحات حضور دارند. او خطاب به طالبان گفت که اگر آنها از موجودیت این تروریستان در آن مناطق آگاه نیستند، او حاضر است اطلاعات خود را در مورد این گروه های تروریستی با سران طالبان شریک بسازد و برای شان مشخص کند که در کدام ولایت، در کنار کدام فرمانده طالب، کدام گروه های تروریستی خارجی قرار دارد.

احمدمسعود در این جا نکتۀ قابل دقتی را افشا کرده است و آن حضور گروه های تروریستی بین المللی و داعش در مرز های شمالی افغانستان است. بی‌تردید تجمع این گروه ها در شمال افغانستان تصادفی نیست.

مذاکره با طالبان موضوع دیگری بود که در این گفتگو مطرح گردید. احمدمسعود در این رابطه گفت که طالبان از مذاکره فقط و فقط بیعت و تسلیمی می‌خواهند. آنها به هیچ موضوع دیگری جز بیعت و تسلیم شدن، علاقه ندارند صحبت کنند.  

افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بهشت امن گروه های افراطی و تروریستان بین المللی مبدل شده است. او اظهار داشت که کندز همین اکنون به مرکز اصلی داعش مبدل گردیده است، از هرات و بادغیس شروع تا سمنگان و بدخشان گروه های افراطی و تروریستان خارجی در تمام این ساحات حضور دارند. او خطاب به طالبان گفت که اگر آنها از موجودیت این تروریستان در آن مناطق آگاه نیستند، او حاضر است اطلاعات خود را در مورد این گروه های تروریستی با سران طالبان شریک بسازد و برای شان مشخص کند که در کدام ولایت، در کنار کدام فرمانده طالب، کدام گروه های تروریستی خارجی قرار دارد

بخشی از صحبت ها هم اختصاص یافت به عوامل سقوط نظام جمهوریت در افغانستان. احمدمسعود در پاسخ به پرسش آقای قاری‌زاده در باب عوامل سقوط نظام جمهوریت با صراحت اعلان کرد که مسئول بدبختی و فروپاشی افغانستان اشرف غنی است. او هم‌چنان گفت که غنی فرد مناسب برای رهبری افغانستان نبوده است. آقای مسعود هم‌چنان از نقش خیانت های داخلی و ستون پنجمی ها هم در روند سقوط یاد کرد، همان‌گونه که خروج شتاب‌زده و بی‌موقع امریکا از افغانستان را نیز در فروپاشی نظام موثر دانست. او برگشت عده‌ای از سیاست‌مداران پیشین را به کابل، نشانۀ از موجودیت ستون پنجم طالبان در داخل نظام جمهوریت دانست.

در بخشی از گفتگو آقای قاری‌زاده از رهبر جبهه مقاومت در مورد روابطش با سایر گروه ها و جریان های مخالف طالبان پرسید. قاری‌زاده مشخصاً در مورد جبهه آزادی یا آزده‌گان و شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که ماه می در ترکیه توسط برخی از رهبران سیاسی افغانستان ایجاد گردید، پرسش کرد.

احمدمسعود در پاسخ با صراحت بیان داشت که جبهه مقاومت ملی از هرنوع مبارزه و تلاش اعم از سیاسی، نظامی و فرهنگی در برابر طالبان حمایت می‌کند، اما با این شرط که آن جریان ها به ارزش های مردم افغانستان، قوانین کشور و قوانین بین المللی احترام داشته، پای‌بند باشند.

او هم‌چنان در مورد شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان گفت، که در جلسه‌ی که این شورا تاسیس گردید، نمایندۀ جبهه مقاومت حضور داشت، و بخشی از فعالیت ها برای تدویر این جلسه توسط جبهه مقاومت انجام گرفته است.

او هم‌چنان اشاره کرد که با گروه های ناراضی طالبان مانند مولوی مهدی بلخابی تماس های داشته است.

با آن که احمدمسعود در پاسخ به آخرین پرسش قاری‌زاده گفت که شاید واژه‌ی را که بیش از همه واژه در این گفتگو استفاده کرده باشم، واژۀ «متاسفم» باشد، اما به پندار من او در این گفتگو بیشترین استفاده را از واژه های آزادی و عدالت کرد. این امر نشان می‌دهد که مفاهیم آزادی و عدالت، فضای ذهن او را اشغال کرده و دغدغۀ اصلی او را تشکیل می‌دهند.

احمدمسعود به بسیار ظرافت از نقش اقشار مختلف مردم، به ویژه بانوان و جوانان در مبارزه برضد ظلم و استبداد، یاد و قدردانی کرد. او هم‌چنان از یکی از هم‌وطنان سیکهـ ما یاد کرد که به یکی از رسانه ها گفته بود، در افغانستان دیگر «امید» وجود ندارد، مسعود تذکر داد که این سخن آن هم‌وطن سیکهـ به شدت مرا آزار داد که چرا در افغانستان دیگر «امید» وجود ندارد؟ او ادامه داد که تلاش ما همین است، مقاومت ما برای همین است که «امید» را در افغانستان به وجود بیاوریم. شاید ما نتوانیم کشور مرفه و پیشرفته بسازیم، اما تلاش می‌کنیم افغانستانی را بسازیم که در آن «امید» باشد، امید برای بازسازی، آبادانی و ساختن افغانستانی که همه در کنار هم بتوانیم در آن زندگانی کنیم.

نوشته های هم‌سان

Back to top button