گزارش ها

اتهام فساد مالی بر دختر یک نماینده سابق پارلمان

آریاپرس

بر بنیاد یافته های آریاپرس، دختر یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان از ولایت نیمروز، چند هزار دلار را به نام برنامه حمایت از «حقوق زنان افغانستان» از سوی فدراسیون همکاری و توسعه ژنو دریافت کرده، اما رقم اندکی از این پول به حمایت از زنان ولایت نیمروز به مصرف رسیده و باقی پول توسط خواهر وی و از طریق برنامه حواله، دوباره به خودش انتقال داده شده است. 

بهشته نهتانی، دختر فریده حمیدی نماینده پیشین نیمروز در مجلس نمایندگان و جنرال عبدالروف بلوچ، معین پیشین وزارت دفاع ملی، از سال 2014 نهادی را در ولایت نیمروز به نام «انجمن حمایت از حقوق زنان» ایجاد کرده، اما منابع این گزارش می‌گویند که این انجمن هرگز وجود فزیکی نداشته و تنها از نام زنان ولایت نیمروز برای دریافت تمویل کنندگان مالی استفاده شده است.

 در وبسایت انجمن حقوق زنان افغانستان که به زبان سویسی ساخته شده آمده است که این انجمن توسط بهشته نهتانی، شهروند افغانستان و دانشجوی دانشکده پزشکی ژنو در سال 2014 برای حمایت از حقوق زنان افغانستان ایجاد شده است.

در شناسۀ این وبسایت همچنین آمده است که «خانم نهتانی به خوبی از افغانستان و فرهنگ آن آگاه است، به دلیل اینکه در افغانستان زندگی کرده و قبلاً فعالیت داشته، چشم‌انداز مشخصی از وضعیت زنان آسیب‌پذیر دارد و به همین منظور امور تنظیم برنامه‌های این موسسه و هماهنگی با مقام‌های محلی را بر عهده دارد.»

بر مبنای شناسۀ وبسایت این انجمن، سه خانم شهروند سویس نیز اعضای افتخاری این برنامه هستند که خانم بهشته را در قسمت تهیه پروپوزل و جلب حمایت های بین‌المللی کمک می‌کنند.

در وبسایت این انجمن همچنان آمده است که انجمن حقوق زنان افغانستان در ولایت نیمروز دفتر و ساختار اداری دارد که در آن دوره‌های سوادآموزی، افزایش آگاهی و کلینیک بهداشتی سیار برگزار می‌کند.

اما منابع محلی از نیمروز می‌گویند که این انجمن در چوکات اداری این ولایت هرگز رسمیت نداشته و تمامی برنامه‌های آن یک روزه بوده و جنبه تبلیغاتی داشته است.

پول‌های برگشتی

به اساس این سند، در ماه می سال 2021، یک صد هزار دالر از سوی فدراسیون همکاری و توسعه ژنو به حساب بانکی انجمن حقوق زنان افغانستان واریز می‌شود، اما همین مبلغ چندروز بعد دوباره از سوی مژده بلوچ، خواهر بهشته نهتانی از طریق حواله دوباره به وی ارسال می‌گردد.

 پس از تسلط طالبان، انجمن حقوق زنان افغانستان بیش از 250,000 فرانک سوئیس زیر عنوان پروژه‌های متعدد در ولایت نیمروز دریافت کرده است، اما هیچ مبلغی از آن به افغانستان منتقل نشده است. بهشته نهتانی، مسئول این پروژه گفته که بخاطر بسته بودن بانک‌ها این پول را از طریق حواله به افغانستان فرستاده، اما هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد. یک منبع از نیمروز می‌گوید که بعد از سقوط دولت تمامی همکاران تیمی خانم نهتانی از کار دست کشیده و یا از افغانستان فرار کرده اند.

یک سند دیگر نیز نشان میدهد که مبلغ 34 هزار فرانک سویس نیز که به حساب بانکی انجمن انتقال داده شده، دوباره توسط خانم مژده بلوچ، به خواهرش بهشته نهتانی به سویس انتقال داده شده است.

قبل از 15 اگست 2021، انجمن حقوق زنان افغانستان ادعا کرد که دوره های سوادآموزی، افزایش آگاهی و یک کلینیک سلامت سیار را برگزار می کند. به اساس یافته‌های این گزارش، هزینه ماهانه این پروژه ها حدود 2000 تا 2500 دلار بوده. در حالی که این انجمن بیش از 150 هزار دلار دریافت کرد.

بر مبنای یافته های این گزارش، به دنبال سقوط دولت افغانستان به دست طالبان، بهشته نهتانی شماری از اقارب نزدیک و دوستانش را به اسم اعضای انجمن زنان به خارج از کشور انتقال داده است.

درخواستی که انجمن زنان افغانستان به نهادهای دولتی سویس نوشته آمده و به دست آریاپرس قرار گرفته نشان میدهد که از شش تن که به سویس انتقال یافته اند، مژده بلوچ خواهر، عایشه بلوچ دختر کاکا و پروین عزیزی عمه‌ و دیگران نیز از اقارب نزدیک بهشته نهتانی بوده اند. این افراد تحت عنوان خبرنگار و فعال حقوق زن و همکار به این انجمن به سویس انتقال یافته اند. افراد دیگر در این فهرست نیز هرگز همکار این انجمن نبوده اند.

شماری از منابع از نیمروز ادعا می کنند که خانم بهشته نهتانی در ازای انتقال شماری از افراد به سویس از آنان 20 هزار دالر پول تقاضا کرده است. یک منبع از سویس تایید می کند که با پرداخت 20 هزار دالر پول به بهشته نهتانی، به این کشور انتقال داده شده است.

یک منبع از ولایت نیمروز می‌گوید کسانی که در برنامه کلنیک و کورس‌های سواد آموزی به عنوان کارمندان این نهاد معرفی شده‌اند همه از اعضای خانواده خانم نهتانی بوده‌اند و هیچ مسئولیتی در این برنامه‌ها نداشته‌اند.

شماری از مردم محل در نیمروز می‌گویند که خانم نهتانی از احساسات آنها برای اهداف شخصی و جمع آوری پول استفاده کرده و دیگر خبری از آنها نگرفته است. یک بزرگ محل می‌گوید که خانم نهتانی تنها یکبار برای تعدادی از خانواده‌ها در این ولایت مواد خوارکه توزیع کرده و سپس چندین بار به بهانه نام نویسی و کمک دوباره به مردم از آنها عکس برداری کرده، اما خبری از کمک نشده است.

یک فعال حقوق زن از نیمروز به شرط محفوظ ماندن نامش در این گزارش می‌گوید که خانم نهتانی با شناخت مادرش در وزارت امور زنان، نهاد خود را رسمیت داده بود، اما برای مقام های محلی این ولایت پاسخگو نبود، به اساس گفته‌های این منبع، خانم فریده حمیدی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان قبلاً در ولایت نیمروز رییس امور زنان بود و به همین دلیل کارمندان این ریاست از او حساب  میبردند.

در همین حال، نظیر احمد میرزاد، مدیر عمومی موسسات خارجی وزارت اقتصاد طالبان می گوید که اسناد رسمی و اداری این انجمن ناتکمیل بوده و فعالیت این نهاد به تعلیق در آمده است. وی تایید می کند که بهشته نهتانی دختر فریده حمیدی تعهد اجرای یک پروژه به ارزش هشتاد هزار دالر را سپرده، اما در مورد چگونگی آن وضاحت نداده است.

آقای میرزاد هشدار می‌دهد در صورتی که این انجمن برای وضاحت و طی مراحل قانونی حاضر نشود، حساب بانکی وی بسته شده و علیه آن پرونده حقوقی باز خواهد شد.

این در حالی است که یک نوار صوتی منسوب به خانم فریده حمیدی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان و مادر خانم بهشته که به دسترس آریا پرس قرار گرفته، که در آن خطاب به دخترش می‌گوید که او این برنامه‌ها را بخاطر گرفتن تصاویر برگزار کرده و از احساسات مردم برای کمک‌های مالی سوء استفاده کرده است.

آریاپرس بار بار با خانم بهشته نهتانی تماس گرفت تا دیدگاه های او را در رابطه به اتهامات وارد شده به ایشان داشته باشد، اما علی‌الرغم این که خانم نهتانی وعده داد که یا خودش و یا وکیلش به پرسش های ما پاسخ می‌دهد، هیچ جوابی از جانب ایشان به آدرس آریاپرس نیامد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button