گزارش هاویژه بانوان

اتحاد فعالان حقوق بشر: گروگان‌گیری‌ها، آدم‌ربایی و اختطاف دختران توسط گروه تروریستی طالبان متمرکز بر ولایات و اقوام مشخص است

نورالله ولیزاده

آریاپرس: اتحاد فعالان حقوق بشر که بزرگترین شبکه فعالان حقوق بشر افغانستان است، طی اعلامیه‌ای از اختطاف و ربایش دختران توسط گروه طالبان در برخی از ولایات افغانستان به شدت انتقاد می‌کند و از جامعه جهانی به ویژه دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌خواهد که رسیده‌گی به این موضوع را در دستور کار خویش قرار بدهد.

اتحاد فعالان حقوق بشر که دومین اعلامیه‌ای خویش را در رابطه به اختطار و بازداشت دختران به روز سه شبه سوم ماه دلو/بهمن (22 جنوری 2024) به نشر سپرد، تاکید می‌کند که « طالبان به دو دلیل محکوم به زوال است. یک) بومی نیست و از سوی استخبارات بیگانه به هدف خصم و دشمنی ساخته شده است. دو) یک گروه تروریستی است و تروریسم محکوم به ناپایداری و زوال میباشد». این شبکه‌ای فعالان حقوق بشر اما در عین حال از وضعیت پسا طالبان در کشور ابراز نگرانی می‌نماید.

در بخشی از اعلامیه‌ای این شبکه آمده است «طالبان یک گروه تروریستی افراط‌گرا میباشد که به مردم با نگاه غنایم جنگی میبیند. بناًء هیچ نوع قاعدۀ اخلاقی و حقوقی مانع این عمل آنان نمی‌شود. اسناد تاریخی وجود دارد که این گروه در دور قبلی مظالم شان نیز دست به این جنایات زده است».

اتحاد فعالان حقوق بشر در این اعلامیه تصریح می‌دارد که «آدم‌ربایی و اختطاف دختران توسط گروه تروریستی طالبان متمرکز بر ولایات و اقوام مشخص است. آنان دست به عقده‌گشایی‌های گستردۀ قومی زده است». روی همین ملحوظ اتحاد از کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا رسیده‌گی به جنایات طالبان را در اولویت برنامه‌های کاری خویش قرار بدهد.

اتحاد فعالان حقوق بشر برخورد گروه طالبان با بانوان را نشانه‌ای واضحی از بیگانه بودن این گروه به فرهنگ و ارزش‌های اصیل افغانستان می‌داند و «اقتدار این گروه تروریستی» را اشغال می‌نامد.

آدم‌ربایی و اختطاف دختران در برخی از ولایات افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر افغانستانی، خارجی و سازمان‌های بین‌المللی بر انگیخته است. اخیراً دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان که مربوط به ربع آخر سال 2023 (اکتوبر، نومبر، دسمبر) می‌شود، اذعان کرده است که گروه طالبان زنان و دختران را از مناطق هزاره نشین و تاجیک نشین پایتخت بازداشت می‌کنند

نوشته های هم‌سان

هم‌چنان بنگرید
Close
Back to top button