اخبار داخلی

آزاد و اذیت مردم توسط طالبان

آریاپرس

منابع از ولسوالی شتل پنجشیر می‌گویند، پس از این که عملیات طالبان در ولسوالی به ناکامی انجامید و نیروی علمیاتی شان رفت، شب بعدش تعداد دیگری از طالبان دوباره وارد ولسوالی شدند. این گروه شروع کردن به آزار و اذیت مردم و نوجوانی را که چوپانی می‌کرد، در کوه تیر باران کردند و به شهادت رساندند.
در پی‌به شهادت رساندن این نوجوان، مردم “روی‌دره” شتل، وقتی خواستند جسد جوان را از کوه پایان کرده به دفن‌گاه ببرند، از طرف نیروهای طالبان ممانعت صورت گرفت.
مردم “روی دره” میگویند به خاطر حل این مشکل، نزد فرمانده امنیه طالبان به ولسوالی شتل که خود از شتل مي‌باشد مراجعه کردند و از او خواستند تا در زمینه همکاری کند.
فرمانده امنیه در جواب گفته است، به هیچ صورت برای ما اجازه نیست به نیروهای جنگی طالب که در کوهای مستقر شده اند، نزدیک شویم و کاری کنیم، بناً از دست ما کاری ساخته نیست.
این درحالیست که دو روز قبل کاروان موتر های حامل والی طالبان برای ولایت پنجشیر در مربوطات حصه اول پنجشیر یک جوان را زیر تایر کردند که سبب مرگ آن جوان گردید.
تجربه نشان داده است که هرباری که طالبان در نبرد ها شکست خورده اند، برای گرفتن انتقام به آزار و اذیت و کشتار مردم بی‌گناه روی آورده اند. همین دو سه هفته قبل هنگامی که حملات شان بالای فرمانده بریالی سنگین در ولسوالی خوست و فرنگ و نیرو های مقاومت در اندراب به شکست انجامید، به چور و چپاول اموال و دارایی های مردم ملکی و کشتار و زندانی کردن آنها روی آوردند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button