اخبار داخلی

آخرین گزارش از نبردها

آریاپرس

به تایید منابع آگاه نبرد های که از تقریبا سه روز بدینسو  در شهرستان های دره و آبشار، ولایت پنجشیر، آغاز شده بود تا شام ام‌شب جریان داشته است. در دره آبشار نیرو های طالبان به ساختمان ولسوالی و اطراف آن تجمع کرده و در محاصره نیرو های مقاومت قرار دارند و اراضی از تصرف آن‌ها خارج شده است. در شهرستان دره  کاروان  وسایط زرهی طالبان که به قصد رساندن نیروی کمکی به آن‌ها عازم دره عبدالله خیل و آبشار بود، در کمین نیرو های مقاومت  گیر افتاده و در محاصره  قرار  گرفته و افراد طالبان که آرایش جنگی آن‌ها بهم خورده است  به درخت ‌زار کوچک نزدیک جاده عبدالله خیل و اطراف آن پراکنده شده اند و زیر آتش شدید نیرو های مقاومت قرار دارند.
در منطقه “شتل ” که در آغاز دره پنجشیر قرار دارد، از صبح‌دم امروز تا ساعت پیش درگیری میان نیرو های مقاومت با طالبان اشغالگر کماکان ادامه داشت که به قول منبع آگاه نقاط استراتژیک در این دره از وجود طالبان پاکسازی شده است.
در تمام ساعات شب گذشته جبهات اندراب نیز شاهد درگیری های شدید نیرو های ضد طالب با افراد این گروه اشغالگر بوده است.
به گفته منابع مطلع  جنگ در فرخار نیز ادامه دارد و طالبان ” گجر ” که اکنون در آن شهرستان حضور دارند، متحمل تلفات شده اند.
همچنان نیرو های ضد طالبان  دیشب در میربچه کوت نیز با حملات برق آسا تعداد زیادی از نیرو های طالبان را نابود کرده اند. گزارش ها از جبل السراح حاکی از این است که نیرو های جبهه مقاومت ملی طی یک کمین بر کاروان نیروهای جنگی طالبان که می‌خواستند وارد ولایت پنجشیر شوند عده از افراد طالبان را کشته و تعدادی از وسایط آن ها را حریق کردند. مسوولان جبهه مقاومت می‌گویند که نیروی های این جبهه هنوز وارد مرحله جنگ جبهه‌یی و آغاز یک تهاجم فیصله کن علیه طالبان نشده اند، و نبرد های دو سه روز اخیر، شبیخون و حملات گوریلایی بوده است که طی آن نیرو های مقاومت به اهداف فراتر از آن‌چه در برنامه داشتند دست یافته اند.
 نزدیک به فرماندهی نظامی جبهه مقاومت ملی به آریا پرس خبر می‌دهند که روندی حملات این جبهه در سرتاسر افغانستان طی روزهای و هفته های آینده ادامه خواهند یافت. و بزودی شاهد آغاز جبهات تازه علیه طالبان در مناطق مختلف کشور خواهیم بود.

نوشته های هم‌سان

جواب دهید

Back to top button