اخبار داخلیخبر ها

آخرین اخبار از تحولات بلخاب؛ شکست خط مدافعه در اثر خیانت مولوی عطا

بر مبنی تازه ترین گزارش ها ، شهرستان بلخاب ، روز آرام و بدون درگیری را سپری کرده است. پس از ورود افراد طالبان به ترخوچ ، مرکز این شهرستان که گفته میشود در اثر تبانی یکتن از سرگروه های تحت فرمان مهدی بلخابی با آنها ممکن شد، نیرو های مهدی بلخابی به دره های جانبی عقب نشسته و در ارتفاعات حاکم به ترخوچ و توابع آن مستقر شده اند. گزارش ها حاکی از آنست که طالبان درجریان ساعات پایانی دیروز شبنه پنج سرطان و ادامه ساعات شب ، تعدادی از باشندگان ترخوچ را که در خانه های شان باقیمانده بودند، در دهکده های قلعه گک، چنارک، بازار کهنه و دهانه به شهادت رسانیده اند. در میان این شهدا زنان،کودکان و بزرگسالان اکثریت را تشکیل میدهند. باشندگان روستا های ترخوچ، که از ترس طالبان به کوه های اطراف متواری شده اند، تا هنوز به خانه های شان برنگشته و در ارتفاعات پناه گرفته اند. بقول منبع که آقای جوادی بلخابی و والی طالبان، برای ولایت سرپل، عبدالرحمن اکه به شهرستان بلخاب رفته اند تا مردم و جنگجویان ضد طالبان را دعوت به برگشتن به خانه و زمین گذاشتن اسلحه نمایند. برمبنی گزارش ،طالبان قبل از انتقال آقای جوادی بلخابی با او توافق کرده بودند تا در محله یی بنام پای زیارت برای مردم محل سخنرانی کند، اما آقای جوادی پس از رسیدن به محل و تماشای صحنه جستجوی خانه به خانه به نشانه اعتراض از سخنرانی خود داری کرده است. درعین حال گزارش اضافه می کند که مولوی عطا، ولسوال شهرستان بلخاب، با عده یی از همراهانش به مناطق پیرغوله، زوک و روستای های همجوار رفته و از مردم خواسته است تا به خانه های شان بازگردند.

طالبان، در آستانه آغاز حمله بالای ترخوچ فعالیت شبکه های مخابرات در آن منطقه را قطع کرده اند؛ که این امر دسترسی به معلومات از بلخاب را با دشواری مواجه ساخته است. آمار دقیق شهدای حوادث دیروز بلخاب تا هنوز بدرستی مشخص نشده است.

منبع می افزاید که شکسته شدن خط مدافعه ترخوج و افتادن مرکز شهرستان بلخاب به دست طالبان در اثر خیانت مولوی عطا، ولسوال طالبان برای این شهرستان، که وظیفه مدافعه یکی از ورودی های مهم به ترخوچ را به عهده داشته است، و تغییر تصمیم او در دقیقه 90 ممکن شده است.

گفته میشود که حدود یک ماه قبل مولوی عطا، بالای مهدی بلخابی حمله مسلحانه انجام داده و پس از شکست به بیرون از بلخاب، فرار کرده بود.

نوشته های هم‌سان

Back to top button