جامعه شناسی

الگوی پاتریمونیالیسم در افغانستان( بخش دوم)

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی 3-3. شکل گیری جدید پاتریمونیالیسم (نئوپاتریمونیالیسم) طوری که قبلاً مطرح شد، در طول…

بیشتر بخوانید

الگوی پاتریمونیالیسم در افغانستان (بخش نخست)

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی مقدمه مبانی نظری وبر در بررسی نظام‌های سیاسی به لحاظ ساختار دیوانی و…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[1]

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش چهارم و پایانی 7. توسعه انسانی و رشد اقتصادی مطالعات زیادی صورت…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[1]

بخش سوم جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی 2 – 5. دستیابی به دانش جاوید راحل، دانشجوی دکتری تخصصی…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[۱]

جاوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی بخش دوم 2 – 2. نظریه وابستگی وابستگی در ساده‌ترین معنی عبارت از…

بیشتر بخوانید

توسعه انسانی با بررسی شاخص‌های آن در افغانستان[1]

بخش اول اوید راحل دانشجوی دکتری تخصصی اندیشه سیاسی [1] یادداشت: این پژوهش به قبل از سقوط نظام جمهوریت بر…

بیشتر بخوانید

افراطی‌گرایی، خشونت گرایی و بسترهای آن

میرویس امین تعریف: افراطیت که همانا نبود نگاه اعتدالی به پدیده ها می‌باشد همواره خطر جدی برای انسان ها، جوامع،…

بیشتر بخوانید
Back to top button