ادبیات

«شامهای دلگیر «محب بارش؛

دو «س» و دلبسته‌گی های او! بصیر یقین استرِ جمپرِ محب بارش را از همه درزهایش پاره پاره کردم تا…

بیشتر بخوانید

پژوهشی ره‌گشا در شناخت جغرافیای شاه‌نامه و ایران‌شهر

یعقوب یسنا چند سال پیش با گروهی از فرهنگیان افغانستان که شادروان استاد ره‌نورد زریاب گل سر سبد این گروه…

بیشتر بخوانید

انسان وارسته

استاد عزیز الله ایما حیدری وجودی هرگز ادعای مولاناشناسی و بیدل‌شناسی نکرد، ولی بیش از همه مولاناشناسان و بیدل‌شناسان با…

بیشتر بخوانید
Back to top button