اخبار داخلی

گسترش نبرد های ضد طالبان به سراسر پنجشیر و شمالی بزرگ

بر اساس آخرین گزارش ها از ولایت پنجشیر، اینک جنگ در برابر طالب اشغالگر، از شهرستان های دره و آبشار این ولایت فراتر رفته و نیرو های جبهه مقاومت ،دشمن را در مناطق شابه و عمرض نیز مورد حمله قرار داده اند. منابع آگاه از جبهات فعال در پنجشیر، میگویند تعداد زیاد از نیروهای طالبان بدست نیرو های مقاومت اسیر شده اند.

 در عین حال خبر از درگیری جنگ‌ شدید در مناطق شمال کابل از جمله ” میر بچه کوت” و کهدامن نیز میرسد. شاهدان عینی از مناطق شمال کابل، خبر میدهند که طالبان در سراسر جاده کهنه و نو منتهی به فرودگاه بگرام نیرو مستقر نموده اند و در قسمت دو سرکه بگرام با مستقر نمودن تانک و وسائط زرهی تاسیسات دفاعی ایجاد نموده اند.

از پل حصار و مناطق همجوار نیز گزارش جنگ می‌رسد. طوری به نظر می‌رسد که خیزش های سراسری در برابر امارت خود خوانده طالبان کلید خورده است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button