اخبار داخلی

کوچ دسته‌جمعی 30 خانواده از پنجشیر به نورستان؛ زنان و کودکان در وضعیت بدی قرار دارند

آریاپرس

گزارش ها از پنجشیر حاکی از این است که طالبان شب گذشته بدون اطلاع قبلی و بدون رعایت فرهنگ و عنعنات مردم، به صورت ناگهانی در نیمه های شب بر منازل اهالی روستای کرپیتاب شهرستان پریان در ولایت پنجشیر هجوم برده، تعدادی از اهالی را مورد لت و کوب قرار داده اند.

مردم روستا که از این عمل غیر انسانی طالبان خشمگین بودند، همه یکباره خانه ها و کاشانه های خود را رها کرده به جانب نورستان مهاجرت کرده اند.

گفته می‌شود که به تعداد 30 خانواده از این روستا به جانب نورستان مهاجرت کرده اند.

راه پریان تا نورستان از میان سنگلاخ ها و صخره های عظیم در کوره های خطرناک کوهستانی می‌گذرد که بخش های زیاد آن در این فصل سال پوشیده از برف و یخچال های دایمی است. گزارش های از کرخت شدن یک کودک در این کوچ دسته‌جمعی وجود دارد.

مهاجرین پنجشیر در نورستان وارد منطقۀ مندول شدند که همین چندی قبل از دسترسی طالبان خارج گردید. گفته می‌شود مردم نورستان مهاجرین را با مهربانی به خانه ها و کلبه های خود دعوت کرده اند و برای شان غذا و مواد مورد ضرورت شان را آماده ساخته اند.

با توجه به این که مردم نورستان خود در مشکلات شدید اقتصادی بسر می‌برند، توانایی میزبانی طولانی مدت از این مهاجرین را ندارند، لذا توقع می‌شود که سازمان ها و نهاد های خیریه به زودترین فرصت ممکن به مهاجرین پنجشیر کمک های بشردوستانه کنند.

در همین حال گزارش های وجود دارد که امروز ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به پنجشیر سفر کرده است تا در مورد گزارش های نقض حقوق بشر در آن ولایت تحقیق کند. تا حال معلوم نیست که آیا ریچارد بنت فرصت ملاقات با مردم و اهالی را به دور از نظارت طالبان خواهد داشت، یا خیر.

نوشته های هم‌سان

Back to top button