اخبار داخلی

کشته شدن یکی از اعضای ارشد شاخه حقانی در کابل

آریاپرس

شیخ رحیم الله حقانی، یک تن از اعضای ارشد گروه طالبان امروز بیستم اسد 1401 در انفجاری در مدرسۀ که از جانب خودش در محله شش درک کابل اداره میشد به قتل رسید.

شیخ رحیم الله که تا قبل از اشغال افغانستان توسط گروه طالبان، مدرسۀ را در پیشاور، پاکستان اداره می‌کرد، پس از تسلط این گروه بر کابل، به پایتخت افغانستان برگشت و در محله شش درک مدرسۀ خود را ایجاد کرد.

از رحیم الله منحیث یکی از مدیران ارشد مدرسه های زنجیره‌یی حقانی یاد می‌کنند که نقش اساسی در جلب و جذب افراد انتحاری داشت.

در ویدیو های که از این حادثه به آریاپرس رسیده است، دیده می‌شود که پیروان رحیم الله حقانی پس از کشته شدن او فریاد و ناله سر داده و همه به زبان پشتو برای مردن مرشد شان سوگواری می‌کنند.

آریاپرس ویدیو ها را به دلیل این که حاوی صحنه های خیلی دلخراش از توته های بدن انسان ها اند، به نشر نمی‌سپارد.

تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button