اخبار داخلی

کربلای کابل؛ شهادت ده ها تن از عزاداران حسینی در دو روز

آریاپرس

گزارش ها از کابل حاکی اند که در روز ها 14 و 15 ماه اسد که مصادف با ایام محرم اند، ده ها تن در چندین انفجار در مناطق مختلف کابل شهید و یا زخمی گردیده اند.

در محلۀ سرکاریز در شهر کابل به تاریخ 14 اسد، انفجاری در میان عزاداران حسینی رخ داد که منجر به شهادت و زخمی شدن حدود 50 تن گردید. شنبه 15 اسد، انفجار نیرومندی در میان غرفه های که پرچم عزادارای به فروش می‌رساندند، رخ داد که به گفتۀ طالبان 2 تن در این انفجار شهید و 22 تن دیگر زخمی گردیده است. اما شاهدان رویداد میگویند که در این حادثه حداقل 7 تن شهید و بیش از 35 تن زخمی گردیده اند.

ضمناً در چندین مورد وقتی مردم و نزدیکان زخمی ها به شفاخانه ها برای دادن خون به زخمیان این حوادث مراجعه کرده اند، آنها اجازۀ داخل شدن به شفاخانه را نیافته، مورد لت و کوب کیبل‌داران طالب قرار گرفته، از ساحه دور ساخته شده اند.

در حالی دفتر سازمان ملل متحد؛ یوناما در کابل این حملات را محکوم نموده، از طالبان خواسته است تا در مورد تحقیقات شفاف و کامل انجام بدهند، اما طالبان نه تنها به دروغ گفتن در مورد ابعاد این حوادث ادامه می‌دهند بلکه شواهد حاکی از آن است که هیچ اقدامی هم در رابطه به جلوگیری از این حوادث انجام نمی‌دهند.

طی دو روز گذشته ما در شهر کابل و برخی شهر های دیگر کشور شاهد اعتراضات حامیان طالبان در پیوند به حملۀ پهبادی امریکا بر مرکز رهبر القاعده ایمن الظواهری در کابل بودیم، این راه‌پیمایی ها بدون کدام مشکل، حمله یا مزاحمتی انجام گرفتند. از نظر کاربران شبکه های اجتماعی این مسئله نشان‌دهندۀ دست داشتن طالبان در حملاتی است که آماج آنها هزاره ها و شیعیان کشور است.

با این که حملات گروه های افراطی چو طالبان، القاعده و داعش به گردهم‌آیی های مذهبی پیروان اهل تشیع امر جدیدی نیست، اما امسال این حملات به پیمانه وسیع و گسترده و بیشتر به شکل بمب‌گزاری ها صورت گرفته اند که یا نشان از ضعف اداره طالبان برای امنیت کشور و یا دست داشتن این گروه در این حملات است.

نوشته های هم‌سان

Back to top button