اخبار داخلی

پاره کردن پاسپورت ها توسط طالبان در مزارشریف

آریاپرس

از مزارشریف خبر می‌رسد که طالبان در پی راه اندازی کمپاین وسیع تلاشی خانه به خانه در این شهر، طالبان وقتی وارد خانه های مردم می‌شوند از آنها می‌خواهند تا پاسپورت های خود را نشان بدهند. وقتی مردم پاسپورت خود را نشان دادند، طالبان آنها را پاره کرده از بین می‌برند.

در یک گزارش دیگر منابع آریاپرس از شهر مزارشریف خبر می‌دهند که در این دور تلاشی خانه به خانه طالبان نخست یک کوچه با محله را محاصره می‌کنند تا هیچ کسی نتواند از آنجا بیرون شود، سپس داخل خانه ها می‌گردند. هرگاه یکی از منسوبین قبلی قوای مسلح را شناسایی کنند، او را با خود می‌برند. طالبان هیچ توضیحی برای زندانی ساختن این افراد به خانواده ها و نزدیکان آن ها نمی‌دهند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button