اخبار داخلی

نشست مخالفان طالبان در وین برگزار گردید

آریاپرس

امروز پانزدهم سپتامبر نشست، رهبران مخالف طالبان در شهر وین، کشور اتریش برگزار گردید. در این نشست احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در رأس هیأتی از جانب جبهه مقاومت اشتراک ورزیده است.

این نشست که گفته می شود به ابتکار یک نهاد غیر دولتی اتریشی برگزار گردیده است، نخستین نشست به میزبانی یک کشور اروپایی است که در آن شخصیت ها و رهبران مخالف طالبان گرد هم آمده اند تا در مورد افغانستان؛ حال و آیندۀ این کشور صحبت کنند.

اهمیت این نشست از آنجا بیشتر می‌گردد که درست یک سال قبل زمانی که طالبان قدرت را در کابل بدست گرفتند، تقریباً در تمام نشست ها و جلسات بین المللی که موضوع افغانستان در آنها بحث می‌شد، شرکت کنندۀ اصلی آنها بودند و صحبت ها و بحث ها حول محور هیأت های طالبان می‌گشت. اما اینک یک سال پس از حضور گروه طالبان در قدرت، آنها از اکثر مجامع بین المللی تجرید گردیده اند که این امر نشان‌دهندۀ دل‌سردی جامعۀ جهانی از این گروه تروریست است.

نشست وین برای سه روز ادامه خواهد داشت؛ روز نخست به سخنرانی های شخصیت های افغانستانی شرکت کننده در این نشست اختصاص دارد. در روز دوم احمدمسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، طی یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران و فعالین سیاسی و مدنی صحبت خواهد کرد و در روز سوم میزبانان این نشست و اشتراک کننده‌گان به تبادل نظر در مورد آیندۀ افغانستان خواهند پرداخت.

گفته می‌شود در این نشست علاوه بر احمدمسعود، رنگین دادفرسپنتا، رحمت الله نبیل، شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، زلمی رسول، شاه‌گل رضایی، میرویس بلخی، سید طیب جواد، سیدمنصور نادری، حسین یاسا وتعدادی دیگر شرکت ورزیده اند.

در همین حال گزارش ها از آماده‌گی های نهاد های افغانستانی ها برای برگزاری گرد‌هم‌آیی ها و راه‌پیمایی ها بخاطر حمایت از این نشست در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است. ضمناً گفته می‌شود تعدادی هم در صدد برگزاری حرکت ها اعتراضی در پیوند به این نشست هستند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button