اخبار داخلی

ملایعقوب خطاب به قندهاریان: آمادۀ نبرد های بهاری باشید

به گزارش خبرگزاری صدای افغانستان، ملایعقوب وزیر دفاع طالبان در مراسم جنازۀ ملاعزت قندهاری یک تن از فرماندهان ارشد طالبان که در چند روز قبل در جریان حملات سهمگین گروه طالبان بر مواضع نیرو های مقاومت در پنجشیر کشته شد، گفته است که خورد و بزرگ مردم قندهار آماده‌گی جنگ با پنجشیریان در بهار سال آینده را بگیرند.

داکتر سینا دلیری، استاد دانشگاه بدین باور است که سخنان ملا یعقوب از مقام وزیر دفاع حکومت خودخوانده طالبان نه تنها تحریک و تشدید کننده جنگ قومی است، بلکه تشویق به کشتار مردم بی‌گناه یکی از مناطق کشور نیز است که مصداق بارز جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی (جنوساید) دانسته می شود. بناً از جامعه جهانی، عفو بین الملل و بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد متوقع هستیم که این تهدید ضد بشری و آشکار گروه تروریستی طالبان را در نظر خواهند گرفت.

یکی از تحلیل‌گران امور سیاسی که به دلایل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم، باور دارد که ملایعقوب با این سخنان خویش نه تنها جنگ میان اقوام افغانستان را تشدید می‌کند، بلکه با تحریک مردم شریف پشتون برای جنگیدن با نیرو های مقاومت که عمدتاً از اقوام غیرپشتون تشکیل شده اند، عملاً زمینه را برای تجزیۀ افغانستان فراهم می‌کنند. در سال های پسین به دلیل روش های قوم‌گرایانۀ اشرف غنی، رییس جمهور فراری افغانستان، شگاف میان اقوام کشور متاسفانه خیلی بزرگ شده است که بی‌تردید، این رفتار طالبان به این شگاف پهنای بیشتر می‌بخشد.

نوشته های هم‌سان

Back to top button