اخبار داخلی

مردم آزاری طالبان در قریه شانیز ولسوالی پریان

آریاپرس

منابع از ولسوالی پریان پنجشیر به آریاپرس می‌گویند که طالبان از چند روز بدینسو در قریه شانیز این ولسوالی، قرارگاه گرفته  و دست به آزار و اذیت اهالی باز کرده اند.

طالبان بر علاوه بازداشت و شکنجه مردم بی گناه،  مردم محل را مجبور می سازند تا لباس های آنها را بشورند و برای شان غذا آماده کنند.هر  کس  اگر از شستن لباس‌های طالبان و تهیه خوراک به آنها ابا ورزد مورد لت و کوب قرار مید‌هند.

افراد طالبان به بهانه گوناگون وارد حریم خانه مردم میشوند و روی پشت بام ها میروند و در پاسخ به اعتراض صاحب خانه میگویند که “موژ یاغی مقاوتیان پسی گرحو، تاسو تول باغی یاست او تاسو کور او کده د جگری دگر بلل کیژی .”  

ما دنبال مقاوتی های باغی می گردیم و شما همه مقاومتی و باغی هستید و خانه و کشتزار شما میدان جنگ است . این رفتار طالبان سبب آزار و اذیت اهالی بیگناه و بی دفاع آن دهکده است.

به گزارش منابع، باشندگان دهکده شانیز،از آزار و اذیت طالبان به ولسوالی شکایت برده اند، اما ولسوال به آنها گفته است که از دست من کاری ساخته نیست.

این در حال است که سه تن از باشندگان دهکده مورد نظر به نام های مولوی گل احمد، مستوفی قاری عزیز رئیس مهاجرین و عبدالحمید رئیس مخابرات از  قریه شانیز  در ولایت پنجشیر وظایف مهم دارند و از افراد طالبان میباشند. مردم به امید رفع خطر افراد طالبان با آنها هم‌چنان تماس گرفته ودر خواست کمک نموده اند، ولی طالبان به شفاعت و پا در میانی همسنگران پنجشیری خود کمترین توجه و اعتنا نکرده اند.

  چنان که دیده می‌شود، طالبان از امر والی و دیگر مسوولان طالبان، که از طالبان محلی هستند اطاعت نمی‌کنند. گفتنی است به غیر از این سه رئیس چندین تن به اسم های لعل محمد، مولوی عبیدالله و غیاث از این قریه سربازان و همکاران امارت طالبان در پنجشیر هستند، ولی طالبان پشتون به هیچ یکی آن‌ها احترام نمی گزارند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button