اخبار داخلی

طالبان مدیر استخبارات این گروه برای ولسوالی خینج را بازداشت کردند

آریاپرس


منابع از پنجشیر به آریاپرس می‌گویند که قاري حسيب الله حبيبي مدیر استخبارات ولسوالی حصه اول( خنج) ولایت پنجشیر بازداشت و از یک هفته به این سو زندانی شده است.
به گفته منابع، قاری حبیبی توسط کارمندان استخبارات پشتون‌تبار طالبان بازداشت و به ریاست ۴۰ ریاست عمومی امنیت طالبان در کابل منتقل گردیده است.
در یک خبر دیگر، ملاشمس الدین مدیر اسبق استخبارات این گروه برای ولسوالی رخه نیز بازداشت و در زندان به سر میبرد.
گفته می‌شود در این اواخر، بی اعتمادی‌های‌ فراوانی میان طالبان ایجاد شده است که در یک ماه، حدود پانزده تن از طالبان محلی پنجشیر، توسط طالبان پشتون بار بازداشت، لت و کوب و زندانی شده اند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button