اخبار داخلی

لت و کوب مولوی امان الدین منصور توسط خواهرزاده ملاذاکر

آریاپرس

پس ازاین که ملا ذاکر فرمانده طالبان در جبهه پنجشیر کشته و یا زخمی گردید که منجر به حذف او از ساحه جنگ گردید، وزارت دفاع طالبان تصمیم گرفت تا مولوی امان‌الدین منصور فرمانده نیروهای هوایی این گروه را جانشین ملاذاکر به حیث فرمانده جبهات پنجشیر و اندراب منصوب نمایند، اما امان الدین از گرفتن مسئولیت ابا ورزیده است.
خبر می افزاید پس ازاین که امان الدین از گرفتن مسئولیت جنگ در پنجشیر خودداری کرد، در نشست مسئولان بلند وزارت دفاع طالبان خواهرزاده ملاذاکر با امان الدین مشاجره نموده، اورا مورد لت وکوب قرار می‌دهد .
امان الدین اینک از کابل به ولسوالی ودروج بدخشان به خانه آبایی خویش برگشته است. دو روز قبل ملایعقوب وزیر دفاع طالبان برای دلجویی وی به بدخشان زیر نام بازدید از مرز ها سفر کرد، اما نتوانست امان‌الدین را قناعت دهد تا به کابل به وظیفه‌اش برگردد.
گفته می‌شود قاری قاری فصیح‌الدین نیز به همین دلیل به ولایت قندهار سفر کرده است، تا با رهبری طالبان در مورد مشکلات طالبان غیر پشتون در صفوف این گروه صحبت کند.

نوشته های هم‌سان

Back to top button