اخبار داخلی

عباس استانکزی از معینیت وزارت امور خارجه برطرف گردید

آریاپرس

گزارش ها می‌رسانند که اداره طالبان شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجۀ این گروه را سبک‌دوش کرده، به حیث والی لوگر گماشته اند.

عباس استانکزی در حالی از مقامش در وزارت خارجه برطرف می‌شود که دو روز قبل در محفلی که به مناسبت »روز جهانی گردشگری» در قصر دارالامان در کابل برگزار گردیده بود، در سخنرانی خود از بسته ماندن مکاتب دخترانه به شدت انتقاد کرد. در همین مراسم وزیر امر به معروف طالبان در پاسخ به عباس استانکزی که گفته بود آموختن دانش بر مرد وزن فرض است، گفت که آموختن دانش مباح است و اگر میان آموختن دانش و فرمان امیر تناقضی بوجود بیاید، باید از فرمان امیر اطاعت کرد.

سخنرانی های مقام های طالبان در این مراسم، گذشته از این که پرده از اختلافات جدی درونی طالبان برداشت، نشان‌دهندۀ این امر نیز بود که جناح قدرت‌مند در ساختار گروه طالبان همانا جناح رادیکال و افراطی این گروه است که حاضر به پذیرفتن هیچ نوع انعطاف در رابطه به دیدگاه های شدیداً عقب‌گرایانه‌ی این گروه نیست.

کسانی مانند استانکزی در تلاش اند تا از طالبان یک سیمای مدنی برای جهانیان و مردم افغانستان ترسیم کنند، تا زمینه های پذیرفته شدن این گروه را در جوامع بین المللی فراهم نمایند، اما جناح های تندرو این گروه کماکان بر همان روش های سخت‌گیرانۀ خود تاکید دارند.

در صورتی که برطرفی استانکزی از معینیت وزارت خارجه حقیقت داشته باشد، این امر به معنای این است که طالبان تحمل شنیدن صدای مخالف را در دورن خود ندارند، حتا اگر این صدا برای اصلاح و بهبود وضعیت گروه خودشان نیز .بلند شده باشد

نوشته های هم‌سان

Back to top button